Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011

Chiều 12/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 v/v Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

dưới sự chủ trì của các đồng chí:  Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thi Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An: Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương; các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Kết luận 61-KL/TW và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó đã tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Kết luận 61-KL/TW đạt kết quả cao. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai rộng khắp. Hằng năm, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220.000 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 4.800 tỷ đồng. Tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, giúp cho trên 01 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, 100 ngàn hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, giàu có, góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân ở nông thôn từ mức 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên mức 35,88 triệu đồng/người (năm 2018) tăng gấp 3,92 (đạt 156,8% so với mục tiêu Đề án). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm), đến năm 2020 ước còn dưới 3%.

Thực hiện Quyết định số 673/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng và triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân" đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống Quỹ Hỗ trợ nông dân được kiện toàn ở 03 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện. Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tích cực. Có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã. Có 127/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm khoảng 19,1%).

Tại Nghệ An, từ năm 2012 đến nay, 21/21 đơn vị cấp huyện đã được UBND trích ngân sách cấp bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh xây dựng, phát triển quỹ Hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tính đến 30/10/2020, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong toàn tỉnh đang quản lý là 68.354 triệu đồng. Các nguồn vốn trên đã tập trung đầu tư xây dựng được 261 mô hình sản xuất kinh doanh cho 2.023 hộ hội viên nông dân vay vốn. Các dự án triển khai từ sự đầu tư của quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện cho các hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh đi lên làm giàu và chính những hộ nông dân này trở thành những người hăng hái đi đầu trong các phong trào do hội nông dân tổ chức cũng như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 21 –CTr/TU, đề ra 5 chương trình và 13 Đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Đến nay cơ bản đã được xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần to lớn vào sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn tỉnh nhà; kết quả nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bình quân hàng năm đạt 4,47%; xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH ở khu vực nông thôn ngày càng được đổi mới theo chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn đạt 84,5%; đến nay có 306/411 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 3%; bình quân thu nhập đầu người khu vực nông thôn ước đạt trên 22,6 triệu đồng/người/năm.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành và địa phương đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ; đồng thời đề xuất các giải pháp để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; các phong trào thi đua của Hội Nông dân tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trách nhiệm của các cấp Hội, sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61, của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW như: Một số cấp ủy chưa thành lập Ban chỉ đạo 61; một số địa phương chưa lập quỹ hỗ trợ nông dân; công tác hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể còn lúng túng; việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn vần còn bất cập,…

Trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp Hội nông dân tiếp tục xây dựng một lớp nông dân mới, có khoa học công nghệ, đổi mới tư duy và cách làm, đặc biệt xem nông dân là “trụ đỡ” quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có; đoàn kết trong nông thôn để nông dân làm giàu chính đáng, với những nghề nghiệp phù hợp. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa, sát hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội, nhất là trong việc khai thác các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân ở các địa phương. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Người nông dân Việt Nam trong thời đại mới không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng mạnh về chính trị, văn hóa, xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trần Thị Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1


Diễn Châu tổng kết xây dựng Đảng và đón nhận Huân chươmg Lao động hạng Ba

Diễn Châu tổng kết xây dựng Đảng và đón nhận Huân chươmg Lao động hạng Ba


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết tại huyện Con Cuông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết tại huyện Con Cuông


Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021

Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021


Nghệ An: Hơn 89 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Tân Sửu 2021”

Nghệ An: Hơn 89 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Tân Sửu 2021”


Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2020

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2020


Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021

Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021


Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021


Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII