Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Chiều ngày 24/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp.

          Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu chính Tỉnh ủy tới các huyện, thành, thị ủy với sự tham gia của các thành viên tổ kỹ thuật giúp việc ban kiêm phiếu, lãnh đạo ban tổ chức và các cơ sở, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

          Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Sơn - Trưởng phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy đã hướng dẫn sử dụng phần mềm gồm các chức năng phục vụ quản lý thông tin các cuộc bầu cử đại hội: cập nhật danh sách bầu cử, tạo phiếu mẫu và các thông tin khác liên quan đến bầu cử đại hội; hướng dẫn sử dụng các chức năng kiểm phiếu tự động, bán tự động; xác nhận kết quả kiểm phiếu; tổng hợp kết quả kiểm phiếu; tạo, in kết quả, biên bản kiểm phiếu; xuất kết quả ra file trình chiếu tại đại hội và trao đổi, giải đáp một số vướng mắc, góp ý của các điểm cầu về các tính năng, yêu cầu của phần mềm.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh đánh giá cao tinh thần tập huấn của các đơn vị và đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng”, tiếp thu phần mềm và nghiên cứu để tổ chức triển khai tập huấn phần mềm  kiểm phiếu bầu cử bằng máy vi tính phục vụ đại hội đảng bộ các cấp đến cấp cơ sở bảo đảm bảo mật, an toàn, kịp thời phục vụ đại hội đảng các cấp trong thời gian sắp tới.

Trần Thị Thanh Mơ  

Tin cùng chuyên mục
QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng


Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng


Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng


Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng


Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc