Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Sáng 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24 của Ban chấp hành TW khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, ngành.

Hội nghị tổ chức đến 406 điểm cầu trong toàn tỉnh, trong đó có 4 điểm cầu cấp tỉnh, 3 Đảng bộ trực thuộc, 21 huyện, thành, thị ủy và 378 điểm cầu cấp xã với hơn 11.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng là dịp để các đảng bộ, chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên hiểu rõ, thực hiện đúng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thông qua hội nghị, các đại biểu một lần nữa ôn lại Điều lệ Đảng, đồng thời cập nhật những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung, nhanh chóng tiếp cận để kịp thời giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An giới thiệu tóm tắt những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 24-QĐ/TW về công tác đảng viên như: Trình độ học vấn người vào Đảng; quyền của đảng viên, giới thiệu và kết nạp người vào Đảng, thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi Đảng; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, về tổ chức cơ sở đảng, về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, tổ chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra, khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên, về công tác cán bộ; quán triệt các điểm mới của Hướng dẫn số 01 - HD/TW. 

Kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị này, các Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi các nội dung Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01 - HD/TW đến đội ngũ cán bộ và hơn 190.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và nhân dân; lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thi hành điều lệ Đảng, phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát để uốn nắn kịp thời, hạn chế những vi phạm sai sót của tổ chức, đảng viên. Cũng thông qua hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý về một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, trong đó yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng “thích ứng an toàn” để giữ vững thành quả chống dịch Covid-19 của Nghệ An. Trên tinh thần công tác phòng, chống dịch, các địa phương phải tập trung cao độ hơn trước, gắn với vai trò của người đứng đầu; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Trần Thị Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 9

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 9


Hội thảo khoa học: Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào Nghệ An

Hội thảo khoa học: Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào Nghệ An


Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022

Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với với các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với với các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy


Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX