Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Sáng 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24 của Ban chấp hành TW khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, ngành.

Hội nghị tổ chức đến 406 điểm cầu trong toàn tỉnh, trong đó có 4 điểm cầu cấp tỉnh, 3 Đảng bộ trực thuộc, 21 huyện, thành, thị ủy và 378 điểm cầu cấp xã với hơn 11.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng là dịp để các đảng bộ, chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên hiểu rõ, thực hiện đúng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thông qua hội nghị, các đại biểu một lần nữa ôn lại Điều lệ Đảng, đồng thời cập nhật những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung, nhanh chóng tiếp cận để kịp thời giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An giới thiệu tóm tắt những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 24-QĐ/TW về công tác đảng viên như: Trình độ học vấn người vào Đảng; quyền của đảng viên, giới thiệu và kết nạp người vào Đảng, thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi Đảng; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, về tổ chức cơ sở đảng, về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, tổ chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra, khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên, về công tác cán bộ; quán triệt các điểm mới của Hướng dẫn số 01 - HD/TW. 

Kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị này, các Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi các nội dung Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01 - HD/TW đến đội ngũ cán bộ và hơn 190.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và nhân dân; lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thi hành điều lệ Đảng, phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát để uốn nắn kịp thời, hạn chế những vi phạm sai sót của tổ chức, đảng viên. Cũng thông qua hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý về một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, trong đó yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng “thích ứng an toàn” để giữ vững thành quả chống dịch Covid-19 của Nghệ An. Trên tinh thần công tác phòng, chống dịch, các địa phương phải tập trung cao độ hơn trước, gắn với vai trò của người đứng đầu; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Trần Thị Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện nền hành chính công vụ tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện nền hành chính công vụ tỉnh Nghệ An


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6


Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch


Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 5

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 5


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 5/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 5/2021


Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 4/2021

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 4/2021


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý 2/2021

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý 2/2021


Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX