Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Chiều 9/01, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy nhằm thông báo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm trực thuộc.

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì; các đồng chí Phó Chánh văn phòng cùng tập thể cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

Năm 2019, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn bản hóa kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận các phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Các văn phòng tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao. Đến nay, hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy đã thực hiện đạt trên 90% công việc trong chương trình đề ra; Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện 100% chương trình công tác năm. Các văn phòng cơ bản đã triển khai xong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI; Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Năm 2019, các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ đã đoàn kết, phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tuỵ, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2019 với khối lượng công việc lớn, chất lượng được nâng lên; tiếp tục khẳng định vị thế, sự tín nhiệm của cấp uỷ đối với văn phòng. Đồng chí nhấn mạnh các văn phòng phối hợp tham mưu cho tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện có hiệu quả 6 nội dung nêu trong Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020, báo cáo kịp thời với Ban Bí thư qua Văn phòng Trung ương Đảng theo tiến độ.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cấp ủy tổ chức, điều hành tốt công việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy đề ra. Các văn phòng chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Đ.A  

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở


Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin


Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020