Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Chiều 9/01, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy nhằm thông báo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm trực thuộc.

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì; các đồng chí Phó Chánh văn phòng cùng tập thể cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

Năm 2019, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn bản hóa kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận các phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Các văn phòng tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao. Đến nay, hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy đã thực hiện đạt trên 90% công việc trong chương trình đề ra; Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện 100% chương trình công tác năm. Các văn phòng cơ bản đã triển khai xong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI; Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Năm 2019, các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ đã đoàn kết, phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tuỵ, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2019 với khối lượng công việc lớn, chất lượng được nâng lên; tiếp tục khẳng định vị thế, sự tín nhiệm của cấp uỷ đối với văn phòng. Đồng chí nhấn mạnh các văn phòng phối hợp tham mưu cho tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện có hiệu quả 6 nội dung nêu trong Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020, báo cáo kịp thời với Ban Bí thư qua Văn phòng Trung ương Đảng theo tiến độ.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cấp ủy tổ chức, điều hành tốt công việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy đề ra. Các văn phòng chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Đ.A  

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp


Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra


Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới

Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới


Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”

Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”


Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng