Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội nghị triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận số 66-KL/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW

Chiều ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận số 66-KL/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; giám đốc, phó giám đốc, giáo vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Công tác đào tào bồi dưỡng cán bộ là một trong 4 khâu quan trọng của công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; trong năm qua công tác này được các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai có hiệu quả. Bình quân trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện mở được 76.400 lớp/năm với hơn 4 triệu lượt học viên về những vấn đề lý luận mới; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vừa qua, Ban Bí thư ban hành 2 văn bản quan trọng để tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí đề nghị, hệ thống các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các địa phương tập trung triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư phù hợp tình hình địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư, công tác giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện không ngừng có sự đổi mới. Công tác giảng dạy được thực hiện hai chiều, chú trọng phương pháp đối thoại giữa người dạy và người học. Việc xây dựng kế hoạch giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chặt chẽ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch do Ban Thường vụ cấp ủy phê duyệt. Chương trình giảng dạy đã kịp thời cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, các trung tâm đã thường xuyên chú trọng đến nâng cao chất lượng học tập của học viên. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện theo hướng mở rộng kết hợp lý thuyết đã học với liên hệ thực tế. Sau mỗi khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập. Hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào ổn định, nề nếp, hiệu quả; chất lượng giáo dục lý luận chính trị được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhận thức về lý luận và thực tiễn của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Hiện nay, trên toàn quốc có 709 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, 649 trung tâm có trụ sở riêng, 60 trung tâm chưa có cơ sở riêng (9,24%). Tổ chức bộ máy của các trung tâm khoa học, chặt chẽ, đúng quy định. Cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được quan tâm đầu tư. Các trung tâm đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương. Từ đó đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhất là ở cấp cơ sở. 

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận số 66-KL/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo đó, trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Trung tâm chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp  vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy. Về tổ chức bộ máy, Trung tâm chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (do trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện kiêm nhiệm), một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách; biên chế từ 4 đến 6 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp ủy cấp huyện, do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Trung tâm chính trị cấp huyện được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm để phục vụ công tác giảng dạy. Trung tâm chính trị cấp huyện được sử dụng con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ theo hệ thống của tổ chức đảng và theo quy định của Đảng.

Quang Minh 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


"Ánh sáng niềm tin"

"Ánh sáng niềm tin"


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của Trung ương tại Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng Bằng khen của Trung ương tại Lễ trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”


Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ  có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020

Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020


Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng

Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2019


Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019


Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030"

Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030"


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 11

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 11


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11