Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chiều 16/1, BTV Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp với quyết tâm chính trị cao, đạt được nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bám cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; thảo luận, cho chủ trương về nhiều vấn đề quan trọng, toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo số 55 ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, an ninh quốc phòng được giữ vững, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Năm 2019, các cấp ủy Đảng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, từ lãnh đạo MTTQ và đoàn thể, đến lãnh đạo chính quyền, từ đó có những cách làm mới, đạt được kết quả cao trong tinh giản bộ máy và tinh giản biên chế; chăm lo giữ gìn khối đoàn kết trong Đảng.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, kết thúc nhiệm kỳ, vì vậy các cấp ủy cần tập trung nhiệm vụ xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo thì mới hoàn thành được nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công - đây là một nhiệm vụ chính trị cực kỳ lớn. Từ đó tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; chọn các công trình để chào mừng đại hội Đảng. Đồng thời cần chú trọng xây dựng Báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp có chất lượng, phát huy được tinh thần của tập thể, sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đề nghị các cơ quan tham mưu trong viết báo cáo chính trị phải đảm bảo với quy hoạch kinh tế - xã hội trong thời gian tới đây, làm rõ khâu đột phá.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở


Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin


Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát


Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020


Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy