Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 16/01/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều ngày 16/01/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương.

Đến dự còn có các đồng chí đại diện các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện thường trực huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Trưởng ban tổ chức các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các phòng (ban) tham mưu công tác tổ chức, cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các trường đại học, cao đẳng công lập và đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo và trưởng phòng của Sở Nội vụ.

Các đ/c lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Năm 2018, bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước, với tinh thần trách nhiệm cao, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đoàn kết, nổ lực phấn đấu và tập trung tham mưu hoàn thành nội dung, chương trình công tác đề ra, trọng tâm là tập trung tham mưu ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch, quy định, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định đề án tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả, đúng quy định các khâu về công tác cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ… Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với các ban, ngành, cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị được thực hiện khá tốt; nhiều mô hình, cách làm mới tiếp tục được trao đổi và nhân rộng; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất đã từng bước được trao đổi, thảo luận, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời bằng văn bản hoặc trực tiếp.

Bên cạnh đó, năm 2018, công tác tổ chức xây dựng đảng vẫn còn một số hạn chế như: Một số đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII còn chậm, chưa quyết liệt; một số nơi việc tham mưu tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị theo yêu cầu của Trung ương và Tỉnh ủy còn chậm, chất lượng chưa cao, có nơi còn làm hình thức, báo cáo gửi về cấp tỉnh còn sơ sài, chưa đúng tiến độ; việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cuối năm 2018 có cơ quan, có địa phương đang còn lúng túng; quy trình, cách làm có nội dung chưa bám sát hướng dẫn, kế hoạch và các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động, sinh hoạt đảng còn hạn chế, do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đảng viên phân tán nhưng chưa có giải pháp để khắc phục...

Trên cơ sở chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh vai trò công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả đạt được của ngành với 5 nội dung trọng tâm: (1) Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); (2) Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế; (3) Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Kết luận 04-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; (4) Tổ chức tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; (5) Tham mưu thực hiện công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy ủy cũng đã ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng vào những kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thanh Chương, Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2013-2017; đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho 06 Ban tổ chức cấp ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy


Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020


Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Nghệ An đặt mục tiêu giải quyết xong cán bộ dôi dư sau sáp nhập cấp xã năm 2025

Nghệ An đặt mục tiêu giải quyết xong cán bộ dôi dư sau sáp nhập cấp xã năm 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hoà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hoà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025


Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII


Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An


Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông: 'các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm đã phát huy được sức mạnh với sự tập hợp rộng rãi của các lực lượng thanh niên'

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông: 'các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm đã phát huy được sức mạnh với sự tập hợp rộng rãi của các lực lượng thanh niên'


Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ 15

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ 15


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 7

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 7


Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025