Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng 10-7-2020, tại Đà Nẵng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Bùi Thị Minh Hoài, Nguyễn Thanh Sơn, Mai Trực, Nguyễn Văn Hùng chủ trì và điều hành Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo UBKT Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đã trình bày báo cáo tại Hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có thời điểm công việc bị gián đoạn để thực hiện giãn cách xã hội, song công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tham gia phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Sáu tháng đầu năm, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 12.762 tổ chức đảng và 54.664 đảng viên (có 11.611 cấp uỷ viên các cấp); giám sát 8.772 tổ chức đảng, 28.414 đảng viên (có 7.866 cấp ủy viên các cấp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 49 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 566 tổ chức đảng và 2.755 đảng viên (có 1.299 cấp uỷ viên các cấp); trong đó, UBKT Trung ương kết luận 4 tổ chức đảng, 19 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 9 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng. Nội dung, đối tượng kiểm tra tập trung những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, như: Công tác cán bộ; quản lý tài chính, tài sản công; dự án đầu tư; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác bầu cử tại đại hội đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Các nhiệm vụ khác theo Điều 32, Điều lệ Đảng cũng được UBKT các cấp chú trọng và tăng cường thực hiện đạt kết quả, như: Kiểm tra 9.828 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 879 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và 7.944 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giải quyết tố cáo 27 tổ chức đảng, 766 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 54 trường hợp. Giám sát 6.913 tổ chức đảng, 11.840 đảng viên (có 4.811 cấp ủy viên các cấp).

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 104 tổ chức đảng (khiển trách 71, cảnh cáo 32, giải tán 1) và 7.160 đảng viên (có 1.749 cấp ủy viên các cấp), bằng các hình thức: Khiển trách 4.903, cảnh cáo 1.331, cách chức 238 và khai trừ 688 trường hợp.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ bản đủ số lượng, coi trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch, giới thiệu nhân sự UBKT các cấp; phối hợp với ban tổ chức cấp ủy thẩm định nhân sự trình cấp ủy quyết định công nhận UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. UBKT Trung ương kịp thời có các văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác chuẩn bị nhân sự UBKT và việc triệu tập đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp…

Sáu tháng cuối năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp;. Tập trung phân loại, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là những tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội; chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá, tung tin giả của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ và tác động tiêu cực đến công tác nhân sự đại hội. Làm tốt công tác thẩm định nhân sự và thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là các vi phạm trong công tác cán bộ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục tham mưu cấp ủy nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để triển khai thực hiện kịp thời sau đại hội; tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là số cán bộ mới được bầu vào UBKT; tiếp tục đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Hội nghị đã được nghe 10 ý kiến tham luận của các đại biểu đóng góp, bổ sung, làm rõ những đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các địa phương, đơn vị; nêu lên những khó khăn, hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề: Trung ương nghiên cứu, bổ sung thêm biểu thống kê giải quyết tố cáo của cấp ủy; ban hành quy định về việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị xử lý kỷ luật oan sai; thống nhất mô hình, tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp để triển khai trên phạm vi cả nước; bố trí một biên chế chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát tại các đảng ủy xã, phường, thị trấn; hoàn thiện và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành Kiểm tra Đảng phục vụ công tác chuyên môn…

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp trong thời gian qua. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: UBKT đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng về các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; triển khai thực hiện toàn diện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, nhiều nơi đã thực hiện nền nếp việc thông cáo báo chí các kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó đã phát huy hiệu quả, tác dụng trong giáo dục về kỷ cương, kỷ luật, được dư luận xã hội quan tâm theo dõi, đồng tình, ủng hộ. Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng trưởng thành, khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng không dao động trước mọi khó khăn, thách thức, luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, vượt qua mọi tác động tiêu cực, cám dỗ, chi phối, áp lực từ bên ngoài, chấp nhận hy sinh những tình cảm và lợi ích riêng tư, sẵn sàng vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã nêu những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục của UBKT các cấp để làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của UBKT các cấp từ nay đến hết nhiệm kỳ là tiếp tục phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị: UBKT các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị nhằm phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội XIII của Đảng thành công, tốt đẹp. Tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ động, tích cực phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy tham mưu cấp ủy chuẩn bị nhân sự UBKT nhiệm kỳ tới và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đặc biệt coi trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức tập huấn cho số cán bộ mới được bầu vào UBKT để nhanh bắt tay vào công việc. Làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện đầy đủ chính sách đối với những đồng chí không đủ tuổi tái cử UBKT nhiệm kỳ tới...

Nguồn: ubkttw.vn

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên


Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ ở Yên Thành

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ ở Yên Thành


Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022


Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc Tết tại Yên Thành

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc Tết tại Yên Thành


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên


Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII


Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Thành

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Thành


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà Tết cho người nghèo ở Con Cuông

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà Tết cho người nghèo ở Con Cuông


Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An


Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại Châu Bính - Quỳ Châu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại Châu Bính - Quỳ Châu


Thông cáo báo chí kỳ họp 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí kỳ họp 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương