Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Trong 2 ngày, từ 25/8 đến 26/8/2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Tham dự hội nghị tập huấn có 250 đồng chí là các đại biểu phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, thành, thị và trực thuộc; các đại biểu là bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng có nhiều nội dung mới và khó, đòi hỏi cán bộ, công chức phải nắm rõ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tham mưu; đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức toàn ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các kiến thức mới để vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham dự đã được nghe các chuyên đề: Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trong thời gian tới; được nghe trao đổi một số quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ, một số vấn đề về công tác tổ chức Đảng, đảng viên. Đồng thời, nhiều vấn đề còn vướng mắc, khó khăn cũng như những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ đã được các phòng chuyên môn giải đáp và làm rõ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới về nội dung lên lớp của các phòng chuyên môn, sự tiếp thu nghiêm túc, hiệu quả của các đại biểu về tham dự tập huấn năm 2022. Đồng chí trưởng ban cũng đã đề nghị các đơn vị lưu ý một số nội dung về bộ máy biên chế, tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong thời gian tới để thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

                                                                   Nguyễn Lê 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023


Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023


Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"