Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng 10/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Hội trường tầng 3, Cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến 20 điểm cầu tại các huyện, thị xã với hơn 900 đại biểu tham dự.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ngành tuyên giáo tỉnh Nghệ An đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng, luôn chủ động, tích cực, linh hoạt, kịp thời, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực của ngành tuyên giáo. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận kịp thời, nghiêm túc; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị đến kỳ ngày càng có chất lượng. Thực hiện công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền về đại hội đảng các cấp. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng nhiều hình thức phong phú. Chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tập trung là đại hội đảng bộ cấp cơ sở và một số đại hội cấp trên cơ sở; chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong tổ biên tập văn kiện đại hội đảng các cấp. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng thể của đất nước, của tỉnh trong đó chỉ đạo tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền và trang trí khánh tiết, nghi lễ đại hội. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí thường xuyên được quan tâm, duy trì chế độ giao ban theo định kỳ. Chỉ đạo việc triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ với nội dung và hình thức phong phú, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới nảy sinh liên quan đến lĩnh vực tư tưởng. Định kỳ hàng tuần, tháng nắm bắt, tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy. Ban tuyên giáo các cấp đã triển khai hiệu quả việc biên tập và phát hành Bản tin nội bộ theo định kỳ hàng tháng phục vụ sinh hoạt chi bộ, cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên trên địa bàn tỉnh. Hoạt động báo cáo viên ngày càng đổi mới, có chất lượng, tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến đến các huyện, thành, thị (một số đơn vị triển khai đến cấp xã) đưa thông tin đến cơ sở, đảm bảo tính chính thống, chính xác, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19. Đổi mới, nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị và công tác lịch sử Đảng. Chú trọng tính tư tưởng chính trị trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, các vấn đề xã hội.

Tại hội nghị, đại diện ngành ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đơn vị: Yên Thành, Quế Phong, Thanh Chương, Nghi Lộc, Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Công an tỉnh... đã phát biểu tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm tốt tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của toàn tỉnh, tạo tiền đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Bên cạnh những kết quả đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo toàn tỉnh tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là tham gia tích cực, trách nhiệm, có chất lượng vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ở cấp mình; tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Ngành tuyên giáo phải thực hiện tốt chức năng dự báo, đi trước, mở đường để tham mưu cấp ủy có hiệu quả. Các đơn vị chủ động rà soát lại chương trình công tác 6 tháng cuối năm, ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai có chất lượng. Thời gian tới đồng chí yêu cầu tập trung tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; về đại hội Đảng các cấp. Thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng như Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và đặc biệt là kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)… Thông tin, tuyên truyền về nỗ lực của các cấp, các ngành trong khắc phục hậu quả của thiên tai - nắng nóng kéo dài, phòng chống cháy rừng, chống đuối nước trẻ em, phòng chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Quang Minh 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại TP Vinh và huyện Diễn Châu

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại TP Vinh và huyện Diễn Châu


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19


Bác Hồ làm báo

Bác Hồ làm báo


Cách ly xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/6

Cách ly xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/6


Nghệ An tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghệ An tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Xây dựng báo chí Nghệ An phát triển, đáp ứng yêu cầu thông tin trong kỷ nguyên số

Xây dựng báo chí Nghệ An phát triển, đáp ứng yêu cầu thông tin trong kỷ nguyên số


Giãn cách xã hội toàn thành phố Vinh từ 0h ngày 17/6

Giãn cách xã hội toàn thành phố Vinh từ 0h ngày 17/6


Tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới với phương châm "Kịp thời - quyết liệt - đồng bộ - dựa vào dân"

Tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới với phương châm "Kịp thời - quyết liệt - đồng bộ - dựa vào dân"Nghệ An triển khai các biện pháp quyết liệt ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19

Nghệ An triển khai các biện pháp quyết liệt ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19


Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại huyện Đô Lương

Kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại huyện Đô Lương


Hồ Tùng Mậu - một nhà yêu nước và cách mạng

Hồ Tùng Mậu - một nhà yêu nước và cách mạng


Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm

Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm


Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị