Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 06/7, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành 32 văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; trực tiếp ban hành 256 văn bản để đôn đốc, đề xuất các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc, vụ án, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân và các vấn đề liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 04 Hội nghị giao ban khối nội chính; đôn đốc tiến độ giải quyết 12 vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 04 vụ việc; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 05 phiên tiếp dân định kỳ, tiếp 11 lượt công dân, chỉ đạo giải quyết 11 vụ việc; tiếp nhận, tham mưu và xử lý 738 đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Tại Hội nghị, nhiều vấn đề được trao đổi, thảo luận về nâng cao chất lượng công tác tham mưu; công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị; các nhiệm vụ cần triển khai 6 tháng cuối năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức trong Ban và những kết quả đã đạt được, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình, Kế hoạch đã đề ra; Tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình để kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; Phối hợp với các ngành trong khối nội chính đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy...

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021


Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án

Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp


Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021


Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An


Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũngKết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An


Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”

Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”