Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 06/7, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành 32 văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; trực tiếp ban hành 256 văn bản để đôn đốc, đề xuất các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc, vụ án, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân và các vấn đề liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 04 Hội nghị giao ban khối nội chính; đôn đốc tiến độ giải quyết 12 vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 04 vụ việc; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì 05 phiên tiếp dân định kỳ, tiếp 11 lượt công dân, chỉ đạo giải quyết 11 vụ việc; tiếp nhận, tham mưu và xử lý 738 đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Tại Hội nghị, nhiều vấn đề được trao đổi, thảo luận về nâng cao chất lượng công tác tham mưu; công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị; các nhiệm vụ cần triển khai 6 tháng cuối năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức trong Ban và những kết quả đã đạt được, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình, Kế hoạch đã đề ra; Tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình để kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; Phối hợp với các ngành trong khối nội chính đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy...

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022