Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng ngày 16/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Sáng ngày 16/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Minh Thông, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện thường trực, trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; phó chủ tịch UBND (phụ trách văn hóa - xã hội), trưởng phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; tổng biên tập các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Trong 5 năm qua, việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân trong toàn tỉnh hết sức quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp trồng người. Chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện không ngừng được nâng lên, đạt nhiều kết quả quan trọng: Đã tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 33-Ctr/TU, ngày 27/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI). Tỉnh xây dựng, ban hành nhiều đề án, chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Hệ thống và quy mô trường lớp đáp ứng được yêu cầu thực hiện giáo dục toàn dân; phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh được sử dụng phổ biến. Công tác quản lý có nhiều chuyển biến tích tích cực. Trình độ đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao (100% giáo viên đạt chuẩn trở lên). Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đã huy động được rộng rãi các lực lượng xã hội tham gia, trong 5 năm qua toàn tỉnh đã công nhận được thêm 228 trường (nâng tổng số đạt chuẩn lên 1.043 trường, đạt tỷ lệ 68,66%). Chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn tỉnh có sự ổn định và nâng cao; hoàn thành công tác chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, chuẩn xóa mù chữ ở các mức độ 1,2,3; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi về đích trước thời hạn. Nhiều năm liền, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả điểm bình quân các môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của học sinh Nghệ An luôn thuộc tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước. Có nhiều học sinh, sinh viên là con em Nghệ An đạt thành tích cao, xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo khoa học trong nước và quốc tế; là học sinh, sinh viên tài năng trong nhiều lĩnh vực. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật.

http://nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/6513df8047c6d21bbc3abcc1a0c9ef50/1/BNA_8729.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=6513df8047c6d21bbc3abcc1a0c9ef50/1

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận, tập trung phân tích làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW hiện nay, chỉ rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm nhất là người đứng đầu, xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo đặc thù của ngành. Định kỳ hằng năm cấp ủy, chính quyền tổ chức rút kinh nghiệm, tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, có giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc đặt ra đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

  1. chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động giáo dục. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục đào tạo. Thực hiện các giải pháp cụ thể chỉ đạo quyết liệt để xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng, phù hợp cơ cấu; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, chất lượng phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các nhà trường. Tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh. Phối hợp thực hiện tốt 3 môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phấn đấu đến năm 2020 Nghệ An trở thành điểm sáng, trung tâm của giáo dục và đào tạo khu vực Bắc Trung bộ./.

 

Tin cùng chuyên mục

"Ánh sáng niềm tin"

"Ánh sáng niềm tin"


Đồng chí Trần Quốc Vượng dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Đồng chí Trần Quốc Vượng dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Tuyên Quang


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dự lễ Khai bút đầu Xuân 2020 tại chùa Đại Tuệ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dự lễ Khai bút đầu Xuân 2020 tại chùa Đại Tuệ


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc Tết các tổ chức tôn giáo

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc Tết các tổ chức tôn giáo


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng 108 suất quà Tết tại Nghi Lộc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng 108 suất quà Tết tại Nghi Lộc


Khai mạc Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập rèn luyên và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam

Khai mạc Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập rèn luyên và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam


Lần đầu tiên Nghệ An giành 13 giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia

Lần đầu tiên Nghệ An giành 13 giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia


Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ An

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Nghệ An


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm, tặng quà Tết tại huyện Quế Phong

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm, tặng quà Tết tại huyện Quế Phong


Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội


Chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế, cũng là cách mà chúng ta học tập và làm theo Bác một cách hiệu quả, thiết thực nhất

Chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế, cũng là cách mà chúng ta học tập và làm theo Bác một cách hiệu quả, thiết thực nhất


Nghệ An: Gần 75 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo - Canh Tý 2020”

Nghệ An: Gần 75 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo - Canh Tý 2020”


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách ở Nghệ An

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách ở Nghệ An


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Kim Liên ngày đầu năm mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Kim Liên ngày đầu năm mới


Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Vinh

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Vinh