Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư

Sáng 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng;

Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là báo cáo viên Tỉnh ủy; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt các nội dung cơ bản của Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, báo và tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi trọng công tác giảng dạy và học tập sách lý luận, chính trị; đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, báo, tạp chí của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khai thác, sử dụng sách lý luận, chính trị; việc lập dự toán, cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng hằng năm.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TƯ ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chỉ thị cũng nêu rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam vẫn còn một số hạn chế.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, quán triệt 03 văn bản trên của Ban Bí thư; triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơng vị và tình hình phòng chống dịch Covid-19./.

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”