Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền và giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2019

Chiều 2/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019.

 Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các huyện thành thị và Đảng ủy trực thuộc; cấp trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh.

Toàn bộ quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Đây là lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Quy định số 205-QĐ/TW được thiết kế chặt chẽ, hệ thống lại các văn bản trước đây của Đảng nhưng vẫn đề cập đến nhiều điểm mới như: (1) Xác định các chủ thể có quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ một cách cụ thể; (2) Quy định rõ về hành vi: nhận diện rõ thế nào là chạy chức, chạy quyền; thế bào là bao che, tiếp tay cho các hành vi này; (3) Bổ sung chế tài. Hình thức xử lý đối với người vi phạm; (4) Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh tính tự giác và xây dựng Đảng về đạo đức; (5) Quy định bảo đảm tính khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ, ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra trong công tác cán bộ, “lợi ích hoàng hôn”, “hoàng hôn nhiệm kỳ” có thể xảy ra trong công tác cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là một trong những điểm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ là vấn đề khó, nhạy cảm và phức tạp. Do đó, quy định của Bộ Chính trị đã đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ, tồn tại nhiều nhiệm kỳ vừa qua. Quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, siết chặt kỷ luật kỷ cương nhưng đồng thởi phải mở điều kiện môi trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm để quy định của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh sự nêu gương của những người đứng đầu cấp ủy cũng như trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu. Đồng thời, cần bảo đảm nguyên tắc các quy định của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thống nhất với quy định của Đảng; đồng bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành và phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng trong buổi chiều, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 11, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019.

Về tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dụng Đảng tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2019 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể: Tham mưu hoàn thành 15/17 đề án, nhiệm vụ (chiếm khoảng 88,02%) theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện; các cấp ủy đã nghiêm túc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu XIII của Đảng; Tiếp tục tham mưu hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; Các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác xây dựng nội bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đạt được những kết quả tích cực.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 12, toàn Ngành hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019; triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2020; tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu. Trên cơ sở tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ngành tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn 26 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, gắn với kiện toàn, tổ chức và công tác cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đặc biệt chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, Ngành tiếp tục tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”, thực hiện tốt công tác được giao. Thời gian tới, Ngành tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, liên thông từ Trung ương đến cấp huyện và cơ sở, kết nối với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Lê Anh Tuấn 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8


Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII


Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020): Cuộc gặp mặt ấm tình đồng chí

Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020): Cuộc gặp mặt ấm tình đồng chí


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025


Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ AnPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà các gia đình chính sách


Thủ tướng: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh và phức tạp

Thủ tướng: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh và phức tạp