Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Chiều 5/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghe và cho ý kiến kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. 

Phát biểu tại hội nghị, về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn đánh giá sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục phát huy chức trách, nhiệm vụ, bản lĩnh để cùng lãnh đạo tỉnh nhà phát triển tốt kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời mong muốn các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát.

Các đại biểu bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Đối với việc thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiểm điểm rất nghiêm túc, thẳng thắn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ưu điểm lớn nhất là sự đoàn kết, nhất trí, không xuôi chiều; có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc chương trình làm việc theo quy chế làm việc...

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh cũng thẳn thắn cho biết, tất cả các yếu kém, những vấn đề tồn đọng chưa giải quyết được trên các lĩnh vực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều nhìn nhận có trách nhiệm của mình. Trên cơ sở đó, trong năm 2019, cùng với các cơ quan tập trung khắc phục để tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển cao hơn của Nghệ An trong những năm tiếp theo.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2018; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2019; nghe báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2018, tổng kết mô hình cải cách hành chính tại 7 đơn vị điểm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Ảnh: Thành Duy

Đối với công tác cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy giá 7 đơn vị thực hiện điểm đã có sự chuyển biến rõ nét, tuy nhiên còn một số vấn đề cốt yếu vẫn phải cố gắng hơn.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương quán triệt tinh thần năm 2019 là năm cải cách hành chính, quyết tâm cùng với UBND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Có chính sách, phương án rõ ràng để người dân miền Tây có đất sản xuất

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn miền Tây Nghệ An ước đạt 8,4%, cao hơn bình quân toàn tỉnh (toàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2018 ước tăng 8%); trong đó nông, lâm, ngư đóng góp 2,29 điểm %, công nghiệp - xây dựng đóng góp 3,2%, dịch vụ đóng góp 2,91 điểm % tăng trưởng. 

Giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2017 đạt 25,71 triệu đồng, tăng 1,56 lần so với năm 2012 (bằng 75,31% so với bình quân đầu người của cả tỉnh), ước năm 2018 đạt 29,09 triệu đồng/mục tiêu đến 2020 là 49,3 - 50,3 triệu đồng (bằng 76,8% so với toàn tỉnh).

Cơ cấu kinh tế tuy chuyển dịch chậm, chưa vững chắc nhưng cơ bản đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp. 

Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2013 - 2018 đạt 12,1%. Tổng thu ngân sách hàng năm trên địa bàn chiếm khoảng 12% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm 2017, tổng thu ngân sách đạt 1.551,2 tỷ đồng, gấp 1,79 lần năm 2012; ước năm 2018 đạt 1.721 tỷ đồng/mục tiêu đến 2020 là 7.294 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2017. 

Tuy nhiên, miền Tây Nghệ An vẫn là khu vực còn không ít khó khăn. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt mục tiêu đề ra, nhưng vẫn còn ở mức cao (năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo gấp 2,45 lần mức bình quân toàn tỉnh) và chưa thật sự vững chắc; hộ cận nghèo còn nhiều; giải quyết việc làm chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và môi trường đến năm 2020 nêu trong Quyết định số 2355/QĐ-TTg, có 19 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt, 8 chỉ tiêu khó đạt.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mục tiêu hàng đầu ở miền Tây Nghệ An là giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới, an ninh, trật tự xã hội. 

Song song với đó, ở miền Tây tập trung phát triển kinh tế gắn với xóa đói, giảm nghèo hiệu quả.

Cụ thể về phát triển lâm nghiệp là thế mạnh của vùng, tuy nhiên, đồng bào tiếp cận được với đất rừng còn có những điểm hạn chế. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị phải có chính sách, phương án rõ ràng để đảm bảo phương tiện, điều kiện sản xuất, để xóa đói, giảm nghèo hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, đối với những vùng sản xuất tập trung, phải cố gắng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hiệu quả, định hướng cho tốt để hình thành vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến nông, lâm sản; đồng thời nghiên cứu chính sách, tháo gỡ khó khăn về hạ tầng để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này, nhất là thu hút vào những lĩnh vực ưu tiên, chủ yếu là công nghiệp chế biến. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng giao cho lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở Tài chính nghiên cứu trong điều kiện của tỉnh thực hiện đầu tư từng bước để người dân miền Tây có thể tiếp cận tốt hơn với điều kiện chăm sóc về y tế, hạ tầng điện, nước, vốn còn những khó khăn.

Mặt khác, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình phát triển miền Tây phải có quan điểm hết sức rõ ràng là vừa giữ gìn, phát huy bản sắc riêng của cộng đồng các đồng bào dân tộc, vừa có sự kết nối, đoàn kết với nhau để chung tay xây dựng, phát triển khu vực này. 

Nguồn: Báo Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông


Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019


Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc

Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15