Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Chiều 4/4/2023, dưới sự chủ trì của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, hiệu quả. Tham gia Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của 02 cơ quan.

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối đã phối hợp tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trao đổi về tình hình chấp hành kỷ luật đảng và thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối. Cùng đó, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho Ban Nội chính Tỉnh ủy…

Phát huy những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy và BTV Đảng ủy Khối đã thống nhất, hai bên sẽ phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các chương trình, kế hoạch, đề án, chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý. Tham gia ý kiến đối với các đề án do một trong hai cơ quan chủ trì  thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên thuộc quyền Đảng ủy khối quản lý trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của hai cơ quan. Phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc quyền Đảng ủy Khối quản lý. Trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của mỗi cơ quan có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực.

Các nội dung nêu trên được thực hiện theo nguyên tắc phối hợp đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan./.

                                       Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thanh Chương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh Chương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Đêm hội Cam Lâm

Đêm hội Cam Lâm


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 8/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 8/2023


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8


Huyện ủy Con Cuông tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Con Cuông

Huyện ủy Con Cuông tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Con Cuông


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 7/2023

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 7/2023


Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang huyện Đô Lương và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang huyện Đô Lương và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7


Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị


Thị xã Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý II/2023

Thị xã Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý II/2023


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 6/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 6/2023


Cụm thi đua số II sơ kết thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Cụm thi đua số II sơ kết thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023


Ban Nội chính Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Nội chính Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh