Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng ngày 07/12/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Phan Đức Đồng, UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, cùng lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Báo cáo kiểm điểm cho thấy, năm 2018, tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực, BTV Tỉnh ủy để triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính và PCTN. Cụ thể: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp đề xuất tham mưu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, giải quyết 32 vụ án, vụ việc (trong đó 22 vụ việc, 10 vụ án) có tính phức tạp, dư luận xã hội quan tâm); tham mưu cho TTTU chủ trì giao ban Khối nội chính định kỳ hàng tháng và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực nội chính, PTCN; tham mưu thành lập 08 đoàn kiểm tra, giám sát và 02 đoàn khảo sát về công tác nội chính và PCTN; tham gia cho ý kiến về công tác cán bộ đối với 105 trường hợp; tiếp nhận và tham mưu xử lý 262 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 93 đơn do đồng chí Bí thư và TTTU chuyển đến....

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến góp ý của cán bộ trong Ban, trong đó nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, cộng sự, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo Ban; đồng thời, mong muốn tập thể lãnh đạo Ban cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tham mưu các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh Ban Nội chính cần thể hiện hơn nữa vai trò tham mưu trong công tác nội chính và PCTN, trong đó chú trọng đến những vấn đề phức tạp, trọng điểm ở các địa phương để công tác tham mưu sắc bén, hiệu quả; cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác theo dõi, đôn đốc, giải quyết vác vụ án, vụ việc được Thường trực, BTV theo dõi, chỉ đạo; đổi mới phương thức lãnh đạo của tập thể lãnh đạo Ban nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất....

Sau khi nghe các ý kiến, nội dung góp ý của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và cán bộ trong Ban, đồng chí Phan Đức Đồng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện kiểm điểm tập thể, cá nhân một cách đầy đủ, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như có định hướng tốt hơn trong năm 2019 để tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng cán bộ luôn là tập thể đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vài trò trong công tác tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực nội chính và PCTN.

Trần Tuyết

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020


Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Huyện ủy Diễn Châu tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Huyện ủy Diễn Châu tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Cửa Lò tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cửa Lò tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri các huyện miền núi Nghệ An

Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri các huyện miền núi Nghệ An


Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Bản Muộng, xã Châu Hồng (Quỳ Hợp)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Bản Muộng, xã Châu Hồng (Quỳ Hợp)


Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính Trung ương


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019


Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối nội chính tháng 9 năm 2019

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối nội chính tháng 9 năm 2019


Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An