Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 03/12/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối và các đồng chí cán bộ chuyên quản của các ban xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Đức Cường, UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính chủ trì Hội nghị, cùng lãnh đạo và cán bộ cốt cán Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2019, với tinh thần đoàn kết, cộng sự, tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và Thường trực, BTV Tỉnh ủy để triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.  Cụ thể: Ban Nội chính đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; chủ trì, phối hợp đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các ngành chức năng xử lý và giải quyết 23 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy sơ, tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020... Đồng thời lãnh đạo triển khai 04 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; chỉ đạo tham mưu xử lý 1082 đơn thư; chủ động phát hiện và tham mưu xử lý 04 vụ việc, vụ án về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch thi đua chuyên đề do Ban Nội chính TW phát động. Bên cạnh đó, năm 2019, ban Nội chính đã tiếp nhận và xử lý 1.156 đơn thư, tham mưu chuẩn bị nội dung và giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì được 8 kỳ tiếp công dân. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ, tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp phục vụ báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX....

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu về dự đã  đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong năm 2019 đồng thời nhấn mạnh Ban Nội chính cần thể hiện hơn nữa vai trò tham mưu trong công tác nội chính và PCTN, trong đó chú trọng đến những vấn đề phức tạp, trọng điểm ở các địa phương để công tác tham mưu sắc bén, hiệu quả; cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác theo dõi, đôn đốc, giải quyết các vụ án, vụ việc được Thường trực, BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; đổi mới phương thức lãnh đạo của tập thể lãnh đạo Ban nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tỏng thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến, nội dung góp ý của các đại biểu, đồng chí Lê Đức Cường- UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện kiểm điểm tập thể, cá nhân một cách đầy đủ, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như có định hướng tốt hơn trong năm 2020 để tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng cán bộ công chức xây dựng  tập thể đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vài trò trong công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp./.

 

                                      Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8
Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt- Lào

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt- Lào


Giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương

Giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020

Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 5/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 5/2020


Ban Nội Chính Tỉnh ủy Đại hội Chi bộ khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Nội Chính Tỉnh ủy Đại hội Chi bộ khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020


Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò