Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, chiều ngày 21/12/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự còn có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 73 văn bản; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết 09 vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, trong đó, đã chỉ đạo, đôn đốc xử lý dứt điểm và đưa ra khỏi diện theo dõi 04 vụ việc, vụ án.  Bên cạnh đó năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã tham mưu tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính và tiếp dân định kỳ hàng tháng nghiêm túc, hiệu quả. Trực tiếp ban hành 985 văn bản của Ban để đôn đốc, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban cũng đã nắm, theo dõi, đôn đốc xử lý, giải quyết có hiệu quả 05 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy triển khai 04 đoàn kiểm tra, 02 đoàn giám sát và 02 đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với 09 đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, tiến độ. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 363,516 triệu đồng; yêu cầu giảm trừ khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số tiền 655,086 triệu đồng.

Đặc biệt năm 2022, với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn, chương trình công tác, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Trưởng ban giao.

Năm 2022, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến"," tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống lãng phí cũng đã được tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả....Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý- Ủy viên TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh- Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm; đồng tình cao với báo cáo kiểm điểm và những kết quả đạt được cũng như tinh thần đoàn kết, cầu thị tính kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ban Nội chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã từng bước khẳng định được vai trò, vị thế, là trung tâm, cầu nối với các cơ quan trong khối và các địa phương, đơn vị để tham mưu có hiệu quả cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, đặc biệt là trong giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp. Những kết quả nêu trên của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh năm 2022.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu kịp thời và đảm bảo chất lượng cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Chủ động hơn trong việc năm bắt thông tin, dư luận xã hội. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và hàng năm tiến hành đánh giá kết quả phối hợp...

Thay mặt tập thể lãnh đạo Ban, đồng chí Hồ Lê Ngọc - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian qua đối với Ban Nội chính và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, tập thể Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu cho BTV, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp./.

                     Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ


Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12


Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh


Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy