Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Sáng 14/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự tại điểm cầu chính có 700 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ chủ chốt của các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã; hội nghị lần này có kết nối trực tuyến 100 điểm cầu đến thành phố Vinh và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự tập trung trí tuệ, thời gian để lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc các nội dung được truyền đạt. Sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với địa phương, đơn vị, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân đảm bảo thời gian quy định, có chất lượng, hiệu quả góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt 7,20%; GRDP bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP năm 2019 là 82.000 tỷ đồng, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành; xếp thứ 02/14 tỉnh, thành khu vực miền Trung; xếp thứ 02/06 tỉnh thành trong khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách năm 2019 xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 06/14 khu vực miền Trung; xếp thứ 02/06 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Xây dựng nông thôn mới đứng trong top 20 của cả nước. Trong công nghiệp, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn (77%/năm 2020). Kinh tế biển đóng góp đến 56%, giá trị tăng thêm cao hơn các khu vực khác. Giáo dục mũi nhọn luôn luôn được khẳng định; văn hóa, thể dục, thể thao được quan tâm; xã hội hóa lĩnh vực y tế đứng thứ 3 toàn quốc. Thời gian qua, ngành y tế có ứng phó rất tốt với dịch Covid-19. Xóa đói giảm nghèo có kết quả tích cực, dự kiến năm 2020 chỉ còn 3% hộ nghèo. An ninh tôn giáo có chuyển biến tích cực; đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả tốt. Các chỉ số quản trị công đứng thứ 17 toàn quốc. Một số hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng chưa đảm bảo; doanh nghiệp đa số quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu; chất lượng nhân lực chưa cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp... Ngoài các nguyên nhân khách quan, thì có nguyên nhân từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa sát sao; đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí chỉ ra 5 căn cứ để xây dựng mục tiêu phát triển cho tỉnh trong 5 năm tới. Về bối cảnh, tỉnh xác định một số thuận lợi, đồng thời xác định một số khó khăn. Đồng chí nêu 5 phương hướng, 4 quan điểm phát triển trong 5 năm tới; 4 yếu tố của mục tiêu tổng quát, với 25 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An". Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (2015 -2020) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An: Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức thường xuyên được chú trọng; công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện khá toàn diện; Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt kết quả tốt. Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp chuyển biến rõ nét. Các kỳ họp Hội đồng nhân dân đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp được đổi mới cụ thể hơn trong phân công và xác định trách nhiệm cá nhân. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, thiết thực và đổi mới. Một số hạn chế, yếu kém được chỉ ra như: Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi còn hình thức; triển khai xây dựng một số chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện chỉ thị, nghị quyết còn chậm, chất lượng, hiệu quả thấp. Trong quản lý, sử dụng biên chế, đánh giá cán bộ, công chức có nơi còn chồng chéo, thiếu thống nhất giữa địa phương và các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn. Công tác kiểm tra có lúc, có nơi chưa quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra dấu hiệu vi phạm cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý còn ít. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tự phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị còn ít; thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp... Đồng chí chỉ ra phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần học tập của các đại biểu; đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung việc học tập, quán triệt, triển khai ở địa phương, cơ quan mình thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Kỳ Sơn làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Kỳ Sơn làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị


Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2021

Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2021


Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021

Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2021

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2021


Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên

Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng


Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020


Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12


Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An