Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Chiều ngày 11/6/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị, gồm: Đề án Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và xây dựng Bảng danh mục chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở; dự thảo Đề án xây dựng khung danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Hồ Phúc Hợp – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó phòng và chuyên viên thuộc cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tại hội nghị, hầu hết đại diện lãnh đạo của các tỉnh, thành ủy đều đồng tình cao với bố cục, nội dung dự thảo các tờ trình, đề án của Ban Tổ chức Trung ương; cơ bản thống nhất với Bảng danh mục chức vụ được sắp xếp theo 2 nhóm, trên cơ sở lấy các chức vụ trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước làm gốc  gồm 10 cấp chức vụ để xác định các chức vụ tương đương. Đối với dự thảo Đề án Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và xây dựng Bảng danh mục chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở, các đại biểu còn tập trung trao đổi, góp ý về sự cần thiết và những căn cứ xây dựng Đề án; về các quan điểm, nguyên tắc và những đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân nêu trong dự thảo; đồng thời làm rõ thêm việc xác định “Chức vụ tương đương” theo tiêu chí: cùng khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ do cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với dự thảo đề án khung danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, hội nghị đã thảo luận về các nội dung cơ bản của Tờ trình, chủ yếu là: Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, quy trình, kết quả bước đầu xây dựng khung danh mục vị trí việc làm.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khẳng định: các Đề án được Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị công phu, có sự xem xét chặt chẽ giữa cơ sở lý luận và thực tiễn, thể hiện sự đổi mới căn bản, khoa học về công tác cán tổ chức cán bộ từ Trung ương đến cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí tham gia góp ý bổ sung về một số nội dung cụ thể như:

Đối với Đề án Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và xây dựng Bảng danh mục chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An đề xuất cần nêu đầy đủ hơn các nội dung về sự cần thiết phải xây dựng đề án. Theo đó, không chỉ khẳng định những cái được của hệ thống chính trị và công tác cán bộ (như dự thảo đã nêu) mà cần phải chỉ ra những bất cập so với yêu cầu đổi mới hiện nay.

Đối với dự thảo Đề án Xây dựng khung danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An đề nghị không chỉ giới hạn vị trí việc làm chuyên gia ở các ban, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh mà nên cho phép bổ sung vị trí việc làm chuyên gia ở các tỉnh, thành phố khác. Đặc biệt, nên khuyến khích việc trở thành chuyên gia là một hướng phấn đấu cho cán bộ chứ không chỉ có con đường phấn đấu lên chức vụ. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương lưu ý danh mục vị trí việc làm lãnh đạo quản lý đối với các tổ chức sáp nhập và chưa sáp nhập nhưng có hướng sáp nhập…

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí trong Tổ biên tập tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo các Tờ trình, Đề án. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến chính thức bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Trung ương để Tổ biên tập tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, đề án trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

                                                                             

                Hồng Huế 

                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững

Chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế


Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng


Tạo tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực

Tạo tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 4

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 4


Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương


Khai mạc Hội nghị Trung ương 4

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4


Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải có bản lĩnh, bản thân phải liêm, phải sạch, phải biết giữ mình

Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải có bản lĩnh, bản thân phải liêm, phải sạch, phải biết giữ mình


Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan trong Khối Nội chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan trong Khối Nội chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực

Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực