Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 30/9/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì; Hồ Phúc Hợp, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo Ban; đại diện lãnh đạo một số ban tổ chức huyện, thành, thị và các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện tại Kết luận số 05 của Ban Tổ chức Trung ương, tích cực triển khai chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình của các tỉnh, thành trong cả nước. Toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ nhiều chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy, trọng tâm là thực hiện Nghị quyểt Trung ương 6, khoá XII; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh và các bộ ngành Trung ương đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 của ngành Tổ chức xây dựng đảng nói chung, của từng tỉnh nói riêng và đề xuất Trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát sinh từ thực tiễn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc sáp nhập các đơn vị tổ chức hành chính các cấp, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng và ghi nhận những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2019 trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng; đặc biệt là từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái; sắp xếp tổ chức bộ máy với nhiều số liệu ấn tượng về giảm đầu mối, giảm cấp phó, giảm biên chế ở các cấp, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, góp phần giảm chi phí thường xuyên, tăng cho đầu tư phát triển. Công tác cán bộ đã đi vào nền nếp, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng cán bộ.

Triển khai nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Các cấp ủy phải cụ thể hoá theo quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương để lãnh đạo. Nhiệm vụ trọng tâm là công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, không để xảy ra tình trạng bị động, khi làm nhân sự cần phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình có thẩm định về chính trị; không để lọt những cán bộ đảng viên có sai phạm, nhất là cơ hội chính trị, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm vào cấp ủy các cấp nhưng không để sót cán bộ có đức, có tài. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ; tăng cường giám sát, kiểm tra, rà soát cán bộ, kiểm soát quyền lực của cán bộ; khẩn trương triển khai xây dựng vị trí việc làm và miêu tả khung năng lực để sắp xếp cán bộ, tinh giản bộ máy, trả lương theo vị trí việc làm; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay; có kế hoạch tuyên truyền công tác đại hội Đảng các cấp…

                                                                                        Trần Anh Hoa

                                                                                   Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Tin cùng chuyên mụcBí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh