Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019

Chiều ngày 03/6/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Tỉnh ủy viên - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Trong tháng 5/2019, ngành Tổ chức xây dựng đảng đã chủ động, quyết tâm, tích cực, bám sát nội dung kết luận Hội nghị toàn quốc và các kết luận giao ban trực tuyến định kỳ, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến bộ, chất lượng và đạt kết quả tốt, trong đó có các nội dung trọng tâm như: Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 với chuyển biến về chất lượng kiểm điểm, đánh giá dần đi vào thực chất hơn; tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết quả về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; việc tham mưu ban hành kịp thời Kết luận 48-KL/TW về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, công tác nhân sự hiện nay. Các mặt công tác thường xuyên được đảm bảo, nội bộ Ngành tiếp tục giữ vững được tinh thần đoàn kết, thống nhất; công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện đã từng bước được tháo gỡ.

Toàn cảnh hội nghị

 

 Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo ban tổ chức 9 tỉnh, thành ủy đã phát biểu thống nhất chung báo cáo đánh giá và nhấn mạnh những kết quả của Ngành tổ chức xây dựng đảng nói chung và của từng tỉnh nói riêng trong tháng 5/2019; đồng thời kiến nghị đề xuất Ban Tổ chức Trung ương có hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng tại các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi về các vướng mắc và trả lời các kiến nghị của các tỉnh; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, bám sát các nội dung kết luận tại hội nghị giao ban tháng 4/2019, tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng của toàn Ngành tổ chức xây dựng đảng và ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 5, tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018 của toàn Ngành đó là: Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ; thực hiện công tác tuyên truyền; tiếp tục hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm; chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

                                                                                     

                                                                                        Nguyễn Thị Hương

                                                                                      Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mụcBí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh