Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11

Sáng 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11 đến gần 500 điểm cầu trên toàn quốc. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương thong tin chuyên đề về kết quả đại hội Đảng các cấp trên toàn quốc. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung ương và các cơ quan Trung ương đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết quan trọng về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Sau đại hội điểm từng cấp, có đánh giá, rút kinh nghiệm sau đó mới triển khai rộng rãi, từ đó khắc phục những hạn chế, triển khai có hiệu quả, ít sai sót. Việc lấy ý kiến rộng rãi vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp được triển khai bài bản, công phu, có chất lượng. Việc xây dựng và thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại đại hội đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện từ đó tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ trong việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Công tác tổ chức và điều hành tại các đại hội nghiêm túc, trang trọng, tạo sự phấn khởi, tin tưởng và cũng rất tiết kiệm trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống bão lũ. Các đại hội đều dành thời gian thích đáng cho thảo luận các văn kiện đại hội. Các đồng chí được bầu vào cấp ủy đảm bảo số lượng, giảm so với kỳ trước; tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn và lý luận chính trị tang lên so với nhiệm kỳ trước. Công tác tuyên truyền đại hội được tang cường, triển khai rất tốt với sự vào cuộc chủ động của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò của ngành tuyên giáo, các cơ quan thong tấn, báo chí để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trước, trong và sau đại hội. Đại hội Đảng các cấp đã thực hiện tốt một số nội dung mới và thí điểm như: Công tác nhân sự; độ tuổi tái cử; chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương (cấp tỉnh có 27 đồng chí, cấp huyện có 464 đồng chí bí thư không phải là người địa phương); giảm số lượng cấp ủy viên các cấp (tỉnh giảm 6,2%, huyện giảm 11,6%); tiêu chuẩn, cơ cấu dự Đại hội XIII của Đảng tang số đại biểu ở những ban, bộ, ngành quan trọng, các nhà quản lý, nhà khoa học có uy tín; thảo luận chương trình hành động tại đại hội; thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội (với trên 122 đảng bộ cấp huyện, 1.600 đảng bộ cấp cơ sở). Nhìn chung, đại hội Đảng các cấp đã hoàn thành đúng tiến độ, dứt điểm, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp. Kết quả đại hội tạo ra sự thống nhất trong Đảng cả trong tư tưởng, nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin tới các đại biểu nội dung của Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu còn được thông tin chuyên đề về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên, ban tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền kết quả đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương; các nội dung trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phản ánh những thành tựu đạt được của đất nước trong thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội. Bên cạnh đó, phải quan tâm đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch về Đại hội XIII của Đảng. Thông tin về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền về công tác phòng chống và khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra. Tuyên truyền Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan từ ngày 12 - 15/01/2021 bằng hình thức trực tuyến, Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN. Tuyên truyền về quan hệ Việt - Mỹ. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 11 năm 2020…

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Giao ban công tác Tuyên giáo năm 2020

Giao ban công tác Tuyên giáo năm 2020


Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An


Bảo tồn và lan tỏa giá trị của làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bảo tồn và lan tỏa giá trị của làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh


Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức

Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ khắc phục bão lũ tại xã Thanh Hà

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ khắc phục bão lũ tại xã Thanh Hà


Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An


Tập huấn công tác Khoa giáo tại huyện Nghi Lộc

Tập huấn công tác Khoa giáo tại huyện Nghi Lộc


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt


Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lẩn thứ XIX

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lẩn thứ XIX


Hội nghị chuyên đề vấn đề lãnh đạo hiện đại; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và dư luận xã hội

Hội nghị chuyên đề vấn đề lãnh đạo hiện đại; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và dư luận xã hội


Hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 9/2020

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 9/2020


Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX