Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 15 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 15 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7,09% , các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho 19.165 lao động (đạt 51% so với kế hoạch đề ra). Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả và có nhiều khởi sắc. Bên cạnh ghi nhận những tín hiệu tích cực, nhiều đại biểu cũng nêu ra những tồn tại trong công tác cải cách hành chính, những thách thức đang phải đối mặt như tình hình nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân chịu nhiều ảnh hưởng; tình trạng dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp; hiện tượng vi phạm Luật Bảo vệ rừng, chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng… Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh đến công tác cải cách hành chính và thu hút đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng để có những giải pháp quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn, tập trung hoàn thành mục tiêu, đúng với tinh thần năm 2019 là tăng tốc, bứt phá.

Tiếp đó, hội nghị nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Với mục tiêu xây dựng văn hóa và con người Nghệ An phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học và truyền thống văn hóa của quê hương, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện các chuẩn mực giá trị về văn hóa và con người Nghệ An; ban hành nhiều chương trình, đề án, tổ chức các cuộc hội thảo và đưa các quy định về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa vào hương ước, quy ước của khu dân cư thực hiện. Công tác giáo dục, đào tạo được nâng cao chất lượng và coi trọng hàng đầu; tạo điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ và năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được tổ chức. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử; phát triển văn học nghệ thuật ngày càng được quan tâm; công tác khôi phục và phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn, nhất là nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương, đơn vị đã có các chương trình giao lưu, hợp tác trong việc xây dựng chiến lược và nâng cao năng lực bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch các huyện miền núi, gắn việc phát triển du lịch với giảm nghèo bền vững.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chỉ định 6 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Trần Thị Thanh Mơ

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông


Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019


Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc

Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16