Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 2

Chiều 13/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, các cấp ủy đảng đã nghiêm túc quán triệt, kịp thời cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn; tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được thực hiện đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp thể hiện quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các văn kiện tại đại hội các cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, công phu, khoa học, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, bảo đảm chất lượng. Các báo cáo chính trị đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chú trọng làm sâu sắc, đầy đủ hơn về công tác xây dựng Đảng. Báo cáo đã mạnh dạn xác định rõ các khâu đột phá và các định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn hơn trên cơ sở tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương.Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc theo quy định, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của đảng bộ và tình hình thực tế để kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, Kết quả bầu cử đúng với đề án nhân sự, bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, trẻ, dân tộc thiểu số nhìn chung bảo đảm theo đúng quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt, nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phát huy sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị. Thông qua việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều phong trào thi đua đã được phát động. Tinh thần đoàn kết, thống nhất ngày càng được củng cố.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau đại hội, các cấp ủy đảng sớm ban hành các văn kiện đại hội, chương trình hành động; hoàn thiện báo cáo tổng hợp góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy; kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cùng cấp…

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Công bố Quyết định chỉ định cán bộ tham gia BCH Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025

Công bố Quyết định chỉ định cán bộ tham gia BCH Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025


Giao ban công tác Tuyên giáo năm 2020

Giao ban công tác Tuyên giáo năm 2020


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh


Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2020

Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2020


Lễ công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Lễ công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4


Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hương tại Truông Bồn

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hương tại Truông Bồn


Chủ động các giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản phát triển hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021-2025

Chủ động các giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản phát triển hiệu quả, bền vững giai đoạn 2021-2025


Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Nghệ An sẽ biến 'Khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam'

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Nghệ An sẽ biến 'Khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam'


Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An, khẳng định một dấu mốc quan trọng, một chặng đường lịch sử vẻ vang

Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An, khẳng định một dấu mốc quan trọng, một chặng đường lịch sử vẻ vang


Trọng thể Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An và đón Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn

Trọng thể Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An và đón Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn


Hội thảo "Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển"

Hội thảo "Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển"


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 11

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 11