Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khẳng định: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế hoạt động, tổ chức nhiều diễn đàn để khuyến khích và bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội”.

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khẳng định: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế hoạt động, tổ chức nhiều diễn đàn để khuyến khích và bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội”. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức tự khẳng định, phát triển và cống hiến. Tỉnh ủy ban hành 6 đề án, nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong khối cơ quan đảng, đoàn thể, xây dựng và nâng cao hoạt động của các hội xã hội nghề nghiệp, xây dựng cơ chế tư vấn, phản biện và giám định xã hội... Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 5 nghị quyết về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trí thức, chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập, chính sách hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa... Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch tạo điều kiện, môi trường cho phát triển đội ngũ trí thức ở các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tỉnh đã sớm có một số cơ chế cụ thể hóa tạo điều kiện cho các nhà khoa học tham gia nghiên cứu ứng dụng; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức. Nhiều đề tài đưa ra các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, đổi mới tổ chức cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu và phát triển công nghệ...

Ngoài ra, còn tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn để trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, giám định. Đặc biệt, từ sau khi có Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về cơ chế kiểm tra, giám sát, trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh đã có nhiều chương trình giám sát, hoạt động phản biện thiết thực hiệu quả. Hàng quý, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An được mời tham dự Hội nghị giao ban khối Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đem lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội góp phần phát triển và củng cố cho hoạt động của chính quyền, làm cho chính quyền ngày càng vững mạnh hơn. Tổ chức các hội thảo khoa học góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 14 đến 18; Đề tài “xây dựng mô hình đảm bảo ANTT mạng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Đề án “sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Nghệ An”; thẩm định và góp ý: Tiêu chí xây dựng công trình: “Nghệ An - những con người tiêu biểu” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; tư vấn dự án phát triển rừng bền vững nguồn dược liệu ở Nghệ An; tư vấn hoàn chỉnh vùng lõi khu dự trữ sinh quyền Miền Tây Nghệ An; tham gia phản biện các giải pháp phòng và chống cháy rừng bốn tại chỗ nhằm giảm thiểu hậu quả do cháy rừng gây ra; phản biện toàn diện dự án “Cống ngăn mặn, giữ ngọt và cải tạo môi trường trên sông Lam” (Dự án Jica 4); phản biện thành công dự án “Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An” tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;…

Các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm KH&CN tại Sàn giao dịch CN&TB Nghệ An

Tỉnh rất quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao năng lực hoạt động sáng tạo của trí thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao, quản lý các kỹ thuật… góp phần tạo môi trường làm việc, hợp tác KH&CN có hiệu quả cho trí thức trong và ngoài tỉnh. Một số đơn vị được đầu tư: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp vùng Bắc Trung bộ; Phân viện nghiên cứu và nuôi trồng thuỷ sản Bắc Trung bộ; Trung tâm bảo vệ thực vật khu IV; Vinacontrol Vinh; Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An, Trung tâm giống thủy sản Nghệ An, Đài khí tượng - thủy văn Bắc Trung bộ, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An…

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chú trọng công tác thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích, tôn vinh trí thức có thành tích trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, văn học nghệ thuật, lao động, sản xuất. Tổ chức một số hoạt động tiêu biểu như: Gặp mặt các tướng lĩnh quê hương Nghệ An; gặp mặt các trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu quê hương Nghệ An trên toàn quốc; Giải thưởng Cúp Bông Sen sáng tạo khoa học công nghệ Nghệ An; Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương; tôn vinh thầy giáo, cô giáo, học sinh đạt những thành tích xuất sắc trong dạy và học... để tôn vinh trí thức. Vận động trí thức có trình độ cao nhưng hết tuổi lao động tham gia các hội: Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh… nhằm phát huy trí tuệ của các nhà khoa học, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với đội ngũ trí thức là Bác sỹ, Kỹ sư chuyên ngành khoa học kỹ thuật đã nghỉ hưu có sức khỏe, có chuyên môn tốt được các đơn vị hợp đồng công việc; mức lương cao hơn hệ số lương lúc nghỉ hưu (Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, bệnh viện Nhi, bệnh viện 115, công ty CP sữa TH…). Đối với trí thức có trình độ cao, hết tuổi lao động thuộc ngành GD&ĐT (GS, PGS) các trường làm thủ tục đề nghị Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian công tác đến tuổi 65; đối với tiến sỹ nghỉ hưu các trường tiếp tục mời làm cán bộ thỉnh giảng (đại học Vinh, đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, đại học Vạn Xuân)…

Từ việc tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức mà trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nói chung, đội ngũ tri thức nói riêng tăng về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng, đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Dồn lực cho "tam mã" kéo cỗ xe tăng trưởng

Thủ tướng: Dồn lực cho "tam mã" kéo cỗ xe tăng trưởng


Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc

Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc


Trưởng Ban Nội chính TW Phan Đình Trạc: Việc triển khai chính sách dân sinh của Đảng, Nhà nước ở cơ sở còn chậm

Trưởng Ban Nội chính TW Phan Đình Trạc: Việc triển khai chính sách dân sinh của Đảng, Nhà nước ở cơ sở còn chậm


Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định “mở ra chân trời” phát triển mới

Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định “mở ra chân trời” phát triển mới


Quốc hội thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước về Xóa bỏ lao động cưỡng bức

Quốc hội thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước về Xóa bỏ lao động cưỡng bức


Cần thiết sớm phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA

Cần thiết sớm phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA


Khai mạc trọng thể Kỳ họp "đặc biệt" của Quốc hội

Khai mạc trọng thể Kỳ họp "đặc biệt" của Quốc hội


Ủy viên Trung ương Đảng phải là người đoàn kết, gương mẫu thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng

Ủy viên Trung ương Đảng phải là người đoàn kết, gương mẫu thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng


Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới

Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Bác nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Bác nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước


Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4


Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)


Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác tái đàn lợn và sản xuất vụ xuân tại Nghệ An

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác tái đàn lợn và sản xuất vụ xuân tại Nghệ An


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với tỉnh Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với tỉnh Nghệ An


Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng

Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng