Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, Huyện ủy Thanh Chương đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HU ngày 04/6/2021. Sau hơn 01 năm triển khai, Đề án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Thanh Chương tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức QPAN cho cán bộ, người dân ở khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2022.

Để Đề án triển khai có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đề án; giao các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn được phân công chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đề án tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Đồng thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh, trật tự trên địa bàn huyện[1],duy trì giao ban khối nội chính hàng tháng và giao ban khối lực lượng vũ trang theo Nghị định 03-NĐ/CP của Chính phủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp với UBMTTQ huyện xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc tại cơ sở như: Mô hình “khu dân cư tự quản”, “ camera an ninh cộng đồng”, “ hòm thư cho đoàn viên, hội viên và nhân dân phản ánh, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và tố giác tội phạm”... qua đó nâng cao vai trò, tính tự giác của quần chúng nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự với phương châm “tự phòng, tự quản, tự hòa giải tại cơ sở”. Cùng với đó, huyện Thanh Chương đã tổ chức được 119 buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn tuyên truyền tình hình thời sự, chính trị, kinh tế xã hội; các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động và phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội với trên 25.000 lượt người tham gia. UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng internet. Đã phát hiện xử lý 14 trường hợp đăng tải, chia sẻ các nội dung xuyên tạc, sai sự thật  lên mạng xã hội hoặc các thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân. Công an huyện tổ chức được 26 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” với hơn 4.000 người tham gia; xây dựng và ra mắt 05 mô hình “Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội chung tay giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”. Qua đó năm 2021, có 89% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt loại khá trở lên về “ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU ngày 04/6/2021 của Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra. Đồng thời thực hiện tốt công tác thăm gặp, vận động tranh thủ đối với các già làng trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ yêu cầu công tác không để xảy ra tình trạng di dịch cư tự do, ngăn chặn hiệu quả hoạt động qua lại biên giới, buôn bán lâm sản, khoáng sản, nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới; tổ chức thành công công tác diễn tập kế hoạch chiến đấu phòng thủ cấp huyện và 7 xã, thị trấn năm 2022, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, phòng ngừa các hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng khiếu kiện để lôi kéo, kích động, tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả đã phá 05 chuyên án và điều tra làm rõ 50/51 vụ  xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện, bắt, khởi tố 44 vụ, 58 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt xóa 7 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn; phát hiện bắt 01 vụ, 02 đối tượng về hành vi “ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 04 vụ, 04 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép; 34 vụ, 34 đối tượng có hành vi khai thác đất trái phép; 08 vụ 13 đối tượng về hành vi sử dụng pháo nổ trái phép...

Có thể nói, sau hơn 01 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU ngày 04/6/2021 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện Thanh Chương được ổn định và giữ vững, công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt được nhiều kết quả nổi bật, xuất hiện thêm nhiều mô hình, điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới, không để xảy ra bất ngờ và phát sinh “ điểm nóng” về an ninh, trật tự./.

                                      Lê Thị Thủy 

 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1] - Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2022

- Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 15/04/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng “ xã biên giới sạch về ma túy’.

-Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện về xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy’.

- Kế hoạch số 93/KH-TCT ngày 18/5/2022 của Tổ công tác thực hiện triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dự liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện Thanh Chương năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Thực trạng và một số giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An

Thực trạng và một số giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa


Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030

Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030


Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh


Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023


Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"