Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 9

Chiều 12/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 9 – Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cần thiết nhằm phục vụ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội.
 
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chủ trì kỳ họp gồm các ông: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Để kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Kỳ họp đã tiến hành công tác miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để nhận nhiệm vụ mới; Biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Hoàng Quốc Hào, nguyên Giám đốc Tư pháp; Nguyễn Xuân Hải, nguyên Giám đốc Sở Tài chính nghỉ hưu theo chế độ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý bỏ phiếu bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý bỏ phiếu bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe trình bày tờ trình, tiến hành bầu bổ sung và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tiếp đó, Kỳ họp tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông: Trịnh Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; bà Hoàng Thị Thu Trang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh được HĐND tỉnh bầu.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh được HĐND tỉnh bầu.

Tiếp tục nội dung kỳ họp, các đại biểu xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua nhóm vấn đề về kế hoạch đầu tư công của tỉnh; Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; xem xét thông qua Nghị quyết phê duyệt bổ sung tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2023 nhằm bổ sung 2.820 biên chế giáo viên công lập năm học 2022 - 2023 theo Quyết định số 76 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thông qua quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp đã thống nhất thông qua 18 Nghị quyết (gồm 4 Nghị quyết về công tác nhân sự và 14 Nghị quyết về phát triển KT-XH), tạo cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề về an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý thay mặt HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn các vị vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của UBND tỉnh sẽ phát huy cao nhất phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm, kỳ vọng của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Người đứng đầu Tỉnh ủy và HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao. Trong đó, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý một số nội dung:

Về việc triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đây là các chương trình quan trọng, có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và nhân dân rất quan tâm, mong chờ. Vì vậy, UBND tỉnh giao các ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm tiến hành triển khai thực hiện các công trình, dự án; phấn đấu giải ngân đúng tiến độ được giao, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Về việc triển khai kế hoạch đầu tư công của tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị UBND tỉnh tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác giải ngân thời gian qua; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; Thường xuyên kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ đầu tư; Thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các công trình, dự án đầu tư.

Đối với việc triển khai bổ sung 2.820 biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện bài bản, kịp thời, công bằng, khách quan; Tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển dụng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý: Dù trong 9 tháng qua, cùng với cả nước, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả rất tích cực trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,23% (riêng Quý 3 tăng 11,4%); Thu ngân sách ước đạt 15.730 tỷ đồng, bằng 105% dự toán, tăng 16,6% so với cùng kỳ; Thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm tăng 41,22%, trong đó thu hút FDI tăng 231% so với cùng kỳ. Tuy vậy, 3 tháng còn lại dự báo sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức, nhất là thời tiết cực đoan, mùa mưa bão diễn biến phức tạp, khó lường. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động ứng phó, cảnh giác trước những diễn biến bất thường của thiên tai, các loại dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 mà HĐND tỉnh đã đề ra.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý chia sẻ sâu sắc trước những mất mát về người, thiệt hại về tài sản của nhân dân và cử tri tỉnh nhà do mưa lũ vừa qua; chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân, kiều bào đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân trong hoạn nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế.

Với tinh thần chuẩn bị sớm cho kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan tích cực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp đúng quy định. Nội dung nào đã chuẩn bị xong chuyển Thường trực, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra sớm. Các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bám sát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương để đề xuất các nhóm vấn đề chất vấn của kỳ họp cuối năm sát với tình hình thực tế.

Nguồn: NTV 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh