Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Chiều ngày 02/3/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 02, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Trong tháng 02/2020, cùng với cả nước, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Về nhiệm vụ chuyên môn,  ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt, trong đó có các nội dung trọng tâm như: Triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận Hội nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của kỳ giao ban tháng trước; tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đến nay cơ bản hoàn thành việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022, dự và chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở, triển khai hoạt động của các tiểu ban đại hội, nhất là tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự; hoàn thiện Dự thảo Báo cáo “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; thực hiện tốt 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 02 trọng tâm, 05 đột phá Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đề ra; thực hiện việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và có nhiều đổi mới; tính đến nay có 62/63 tỉnh, thành đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ năm 2019; có 59/63 tỉnh hoàn thành đánh giá, xếp loại đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ; thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục việc tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ. Các mặt công tác thường xuyên được bảo đảm, nội bộ Ngành tiếp tục giữ vững được tinh thần đoàn kết, thống nhất; công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện đã từng bước được tháo gỡ.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

          Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số ban tổ chức tỉnh ủy có ý kiến phát biểu, các ý kiến cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá và nhấn mạnh những kết quả của Ngành tổ chức xây dựng đảng nói chung và của từng tỉnh nói riêng trong tháng 02/2020; đồng thời kiến nghị đề xuất Ban Tổ chức Trung ương có hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương như một số bất cập trong việc chuyển sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; khó khăn trong việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; một số khó khăn trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi về các vướng mắc và trả lời các kiến nghị của các tỉnh; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, bám sát các nội dung kết luận tại hội nghị giao ban tháng 02/2020, tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng của toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng và ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 02; tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020 của toàn Ngành đó là: Chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, trong đó tổ chức rút kinh nghiệm đại hội chi bộ để làm tốt công tác tổ chức đại hội Đảng ở cấp cơ sở; triển khai thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu cấp ủy các cấp thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                                                                                       Nguyễn Văn Sơn  

                                                                                      Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020


Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng


Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020


Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn


Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát


Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng


Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm

Khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 05 vụ án trọng điểm


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11


Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ

Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ


Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức

Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức