Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc

Chiều ngày 28/6/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021 khu vực Miền Bắc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì và các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Sáu tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Bắc cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cấp ủy, chính quyền địa phương trong khu vực đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện có kết quả “mục tiêu kép”, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trong trạng thái bình thường mới.

Trong bối cảnh đó, thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra: Phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức và theo dõi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm diễn ra thành công tốt đẹp. Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng theo tinh thần Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965-HD/BNV của Bộ Nội vụ. Tham mưu triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời tham mưu nội dung hướng dẫn thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, hướng dẫn, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ thôi tái cử và không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Ngoài chính sách chung, một số địa phương đã vận dụng chính sách đặc thù nhằm kịp thời chủ động sắp xếp, kiện toàn nhân sự cho phù hợp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của các tỉnh, thành ủy cơ bản đều thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác của Ngành tổ chức xây dựng đảng trong tháng 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, đã tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chia sẻ những kinh nghiệm, một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương thông báo những nội dung lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho ngành tổ chức xây dựng đảng tham mưu triển khai trong năm 2021, đồng thời kết luận thời gian tới đề nghị toàn ngành cần quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó tập trung tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  bảo đảm đúng phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục sơ kết, tổng kết một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sơ kết thực hiện Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận 43-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị. Tham mưu thực hiện kịp thời công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, góp phần củng cố, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành; tiến hành tổng kết công tác quy hoạch cán bộ. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại và quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương.

                                                                                             Nguyễn Huyền 

                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững

Chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế


Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng


Tạo tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực

Tạo tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 4

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 4


Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương


Khai mạc Hội nghị Trung ương 4

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4


Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải có bản lĩnh, bản thân phải liêm, phải sạch, phải biết giữ mình

Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính phải có bản lĩnh, bản thân phải liêm, phải sạch, phải biết giữ mình


Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan trong Khối Nội chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan trong Khối Nội chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực

Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực