Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (cụm 2)

Sáng nay 02/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại cụm 2 gồm 9 huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thái Hoà, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 cụm 2

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, tham dự có đồng chí Trần Khánh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa và các đồng chí trưởng, phó ban tuyên giáo, phó giám đốc trung tâm chính trị các đơn vị trong cụm.

Báo cáo và thảo luận tại hội nghị cho biết năm 2022, Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong cụm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; theo dõi, xử lý các vấn đề báo chí phản ánh; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, nổi cộm và không để kẻ xấu lợi dụng chống phá. Bên cạnh đó, công tác khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, bất cập được các đại biểu thảo luận, trao đổi như: chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn bất cập đề nghị các cấp thẩm nguyền nghiên cứu sử đổi cho phù hợp với thực tiễn; việc tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các huyện miền núi gặp nhiều khó khăn, do nhiều thôn bản chưa có điện thắp sáng, chưa có sóng điện thoại và tỉ lệ dùng máy điện thoại Smastphone còn thấp; việc học tập các nghị quyết thông qua hình thức trực tuyến có nhiều ưu điểm là nhanh, đông người tham dự và giảm thời gian quán triệt, nhưng cũng có những hạn chế do thời gian học tập dài không phù hợp với đảng viên cơ sở và làm ăn tự do, một số địa phương chưa có hạ tầng viên thông vệ tận xã…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, chủ động trong công tác của Ban Tuyên giáo các huyện, thị uỷ, Ban Tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc trong cụm 2. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo các huyện, thị uỷ, Ban Tuyên huấn các đảng uỷ trong cụm tăng cường tuyên truyền bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm trong thời gian tới tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là tại vùng biển và miền núi, biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền không gian mạng; nghiên cứu triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương của tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giáo; tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng bằng việc biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; xây dựng quy chế phối hợp tuyên truyền giữa ban tuyên giáo với các tổ chức, đoàn thể; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng. Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trước khi hội nghị diễn ra, các đại biểu đã đi tham quan một số mô hình kinh tế trên địa bàn thị xã Thái Hòa có hiệu quả kinh tế cao.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh


Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2023

Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2023


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác trong năm 2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác trong năm 2023


Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2023

Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2023


Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự hội nghị kiểm điểm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2022

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự hội nghị kiểm điểm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2022


Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”


Ban Tuyên giáo Trung tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban Tuyên giáo Trung tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An


Hội nghị giao ban báo chí tháng 12

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12


Nghệ An thực hiện khảo sát trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng

Nghệ An thực hiện khảo sát trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII


Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2022 tại Nam Đàn

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2022 tại Nam Đàn