Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Giao ban công tác Tuyên giáo năm 2020

Sáng 04/12 tại thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại cụm 1; đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cụm giao ban số 2. Dự giao ban tại 2 cụm có các đồng chí cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng, phó ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc; phó giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện.

Năm 2020, Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2020 mà ban tuyên giáo từ cấp tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện là tham mưu cho cấp ủy các nội dung phục vụ đại hội Đảng từ cơ sở đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu với cấp ủy học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kết luận của Trung ương; kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị đến kỳ. Ban tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều địa phương đã tham mưu cho cấp ủy sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức nhiều hình thức tôn vinh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả. Công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ở các địa phương đã có bước chuyển biến mới. Với mục tiêu đưa hoạt động tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nội dung các chỉ thị, nghị quyết trên sóng truyền thanh và truyền hình, hệ thống phát thanh cơ sở, với các huyện miền núi thì tăng thời lượng chương trình phát thanh bằng nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số; đưa loa truyền thanh ra tận nương, rẫy bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số; tuyên truyền cổ động trực quan… Công tác tuyên truyền miệng, hội nghị báo cáo viên được ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nội dung đảm bảo tính thời sự và có tính định hướng cao. Công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc được quan tâm; công tác văn hóa văn nghệ, khoa giáo, bảo vệ nền tảng tư tưởng có nhiều kết quả rõ nét, nhiều cách làm sáng tạo; công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo được quan tâm.

Tại hội nghị, các đại diện các đơn vị trao đổi những kết quả tiêu biểu, nổi bật của công tác tuyên giáo, những mô hình hay, cách làm tốt, một số khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Các đại biểu cũng đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm định hướng thông tin kịp thời, đầy đủ một số vấn đề mới phát sinh; có tập huấn chuyên sâu một số chuyên đề. Đề nghị phối hợp giữa ban tuyên giáo các đơn vị, địa phương hiệu quả hơn...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Hội nghị là dịp để nắm thông tin đầy đủ, toàn diện về công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở; có sự trao đổi sâu rộng về kinh nghiệm, giải pháp và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, đổi mới của ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đơn vị, địa phương. Một số bài học rút ra như: Thứ nhất, phát huy tinh thần chủ động của ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, "Đi trước mở được, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"; thứ hai, biến khó khăn thành lợi thế, thích ứng nhanh với sự biến đổi như ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19; thứ ba, "nối dài cánh tay" của ngành tuyên giáo bằng sự phối hợp với chính quyền và hệ thống các "binh chủng" trong ngành tuyên giáo, nhất là các cơ quan báo chí; thứ tư, tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thứ năm, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện phong trào Dân vận khéo và thực hiện Quy chế dân chủ từ cơ sở; thứ sáu, hết sức quan tâm đến hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Trưởng ban đề nghị trong thời gian sắp tới các huyện, thành, thị cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện; xây dựng các trang web, đưa các thông tin tích cực bằng nhiều phương tiện khác nhau đến với nhân dân. Bám sát nhiệm vụ, tập trung mọi nỗ lực để triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian sắp tới tại địa phương, đơn vị mình./.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Kỳ Sơn làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Kỳ Sơn làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị


Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2021

Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2021


Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021

Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2021

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2021


Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên

Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng


Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020


Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12


Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An