Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 21-23/4, tại Thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các Tỉnh ủy Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tổ chức giao ban công tác tuyên giáo năm 2023.

Tại cuộc giao ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong việc tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời hướng dẫn tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với các hoạt động, sự kiện lớn của địa phương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí, xuất bản, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo của Đảng.

Ban Tuyên giáo các tỉnh cũng trao đổi về kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng với những cách làm hay, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa lớn trong nhân dân. 

Công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin đối ngoại; tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở.  

Đặc biệt tại cuộc giao ban lần này, đại biểu các tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội; về nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của các tỉnh…

Thời gian qua, công tác tuyên giáo luôn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các ngành. Tuy nhiên, trong thời kỳ mới, công tác tuyên giáo cũng đặt ra một số tồn tại cần sớm phải tập trung khắc phục, như trình độ cán bộ tuyên giáo còn chênh lệch, trong đó, số lượng cán bộ được đào tạo chuyên sâu về tuyên giáo còn chiếm tỷ lệ thấp, năng lực chuyên môn, năng lực tham mưu, hoạch định chính sách của cán bộ tuyên giáo trên một số lĩnh vực  còn nhiều bất cập, năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn; khả năng truyền đạt, tầm nhìn chiến lược, tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ tuyên giáo còn hạn chế; nguồn lực chất lượng cao còn yếu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cổ động còn thiếu chủ động, thiếu thuyết phục; khả năng đấu tranh chống những tư tưởng, quan điểm sai trái còn hạn chế và thiếu sắc bén, sức chiến đấu và hiệu quả chưa cao. 

Từ tình hình thực tiễn đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học… đóng vai trò quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay. 

Tại cuộc giao ban, trên cơ sở nêu lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức và yêu cầu đổi mới đối với công tác tuyên giáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị, đồng thời đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm đổi mới phương thức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, giải pháp nâng cao năng lực tham mưu, những vấn đề cần cập nhật, bổ sung... cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. 

Trong khuôn khổ giao ban công tác tuyên giáo, các đại biểu đã tiến hành tham quan một số mô hình sản xuất, khu kinh tế trọng điểm, địa danh, khu di tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu tại Quảng Bình.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và dân số cho cán bộ cơ sở

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và dân số cho cán bộ cơ sởBan Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế


Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9


Hội nghị giao ban báo chí tháng 9

Hội nghị giao ban báo chí tháng 9


Hội Cựu chiến binh Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Nhà tù Sơn La

Hội Cựu chiến binh Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Nhà tù Sơn La


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh


Lan tỏa vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

Lan tỏa vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị 2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị 2023


Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có hiệu trưởng mới

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có hiệu trưởng mới


Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới


Huyện ủy Yên Thành có tân Bí thư

Huyện ủy Yên Thành có tân Bí thư