Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông

Sáng ngày 16/12/2019, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo.

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã thực hiện nghiêm túc Quy chế, Chương trình làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo hướng dẫn, triển khai công tác Đại hội Đảng các cấp gắn với chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đầy đủ, kịp thời.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Thường vụ, năm 2019 có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,77%; giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2019 (theo giá cố định năm 2010) đạt 2.315.938 triệu đồng, tăng 7,58% so với năm 2018. Thu ngân sách ước đạt 26.325 triệu đồng bằng 133,1% dự toán tỉnh giao. Giá trị tăng thêm đầu người ước đạt 23,96 triệu đồng. Công tác thu hút đầu tư, phát triển du lịch được quan tâm và bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm: Chất lượng giáo dục, công tác khám chữa bệnh, tỷ lệ giâ đình, làng, bản, khối, xóm văn hóa ngày càng tăng; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh trật tự, an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững; làm tốt công tác đối thoại, giải quyết đơn thư; thực hiện tốt Đề án đưa công an chính quy về công tác tại xã (8/13 xã). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực (6 đơn vị trong hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể cấp huyện được xếp loại xuất sắc). Việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2018 được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của năm 2019, đó là: Lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm, hiệu quả chưa cao; công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án còn xảy ra thiếu sót; công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông thiếu quyết liệt. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc làm rõ nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm và thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung kiểm điểm; ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của năm 2019, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phát huy vai trò tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện (Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Con Cuông làm đơn vị đại hội điểm của tỉnh về đại hội đảng bộ cấp huyện), Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư; nhận diện xã khó khăn, vùng khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường tính nêu gương của người cán bộ, đảng viên, người đứng đầu gắn với việc Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết hội nghị TW 4 khóa XII của Bộ Chính trị.

Ngay sau kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ.

                                    Trần Minh Thơ 

                                      Văn phòng Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019


Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc

Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15