Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy, Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Ngày 02/12/2022, Đảng ủy, Cơ quan Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của tập thể, cá nhân lãnh đạo, cấp ủy Cục THADS tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính. Về phía Đảng ủy, Cơ quan Cục THADS tỉnh có đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và Trưởng các tổ chức đoàn thể.

Năm 2022, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với thực tiễn, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm hướng về cơ sở, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời phát huy vai trò của cá nhân các đồng chí lãnh đạo. Nhờ vậy, công tác THADS, hành chính toàn tỉnh tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (vượt 3,32% về việc và 7,28% về tiền). Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm trong năm 2022, báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết quả khắc phục các hạn chế, tồn tại được chỉ ra tại kiểm điểm tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục THADS tỉnh năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, thực hiện các quy trình kiểm điểm, thống nhất báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành của tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục THADS tiếp tục có sự đổi mới, quyết liệt, sâu sát, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2022. Đồng chí đề nghị tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh trong năm 2023, tiếp tục có những giải pháp để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại kỳ kiểm điểm; chú trọng công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; Tiếp tục chủ động tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất nhằm tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023


Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 3/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 3/2023


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2


Tháng 1/2023, toàn ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành được 120 cuộc thanh tra các loại

Tháng 1/2023, toàn ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành được 120 cuộc thanh tra các loại


Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Lãnh đạo Tỉnh chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng

Lãnh đạo Tỉnh chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng


Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Một số kinh nghiệm trong công tác tự phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án

Một số kinh nghiệm trong công tác tự phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án


Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng quà tết cho các hộ nghèo xã Diên Lãm, Quỳ Châu

Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng quà tết cho các hộ nghèo xã Diên Lãm, Quỳ Châu


Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 năm 2022


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương