Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Phòng tổ chức đảng, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chi bộ phòng Tổ chức đảng, đảng viên là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay có 11 đảng viên; 100% có trình độ chuyên môn đại học; 100% có lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; trong đó 03 đ/c thạc sỹ; cơ bản đảng viên có kinh nghiệm và trưởng thành từ cơ sở.

Chi bộ phòng Tổ chức đảng, đảng viên  là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay có 11 đảng viên; 100% có trình độ chuyên môn đại học; 100% có lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; trong đó 03 đ/c thạc sỹ; cơ bản đảng viên có kinh nghiệm và trưởng thành từ cơ sở.

Thời gian qua, sinh hoạt chi bộ Phòng tổ chức đảng, đảng viên đã đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất chi ủy họp, thông báo thời gian sinh hoạt chi bộ trước 3 ngày, chi bộ lấy ngày mồng 3 làm ngày sinh hoạt chi bộ.

Thứ hai chi bộ mỗi tháng chi bộ lần lượt cử một đảng viên để chuẩn bị nội dung về thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương để truyền đạt tại buổi sinh hoạt, đây chính là điểm mới mà chi bộ đã áp dụng có hiệu quả; chính điều đó đã góp phần rèn luyện về khả năng tổng hợp, nắm bắt thông tin; khả năng diễn đạt trước tập thể; trau dồi kiến thức nâng cao khả năng tư duy cho tất cả đảng viên. Bên cạnh đó đồng chí bí thư, đồng chí báo cáo viên còn phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, những vấn đề tư tưởng mà chi bộ cần quan tâm, qua đó để trao đổi, động viên những tâm tư, tình cảm của đảng viên. Đảng viên trong chi bộ tham gia đầy đủ việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.

 

Kiện toàn bộ máy phòng Tổ chức Đảng

Việc đánh giá nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên tháng trước được thực hiện nghiêm túc, trong đánh giá đã làm rõ những ưu điểm, những khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân những việc chưa thực hiện được để chỉ đạo. Đây là chính là nội dung quan trọng để chi bộ làm căn cứ xếp loại đảng viên cuối tháng. Thực hiện việc đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, nay là Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt trong chi bộ ngày càng hiệu quả hơn, làm cho đảng viên có ý thức trách nhiệm hơn trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao. Cuối tháng chi bộ căn cứ chương trình công tác của Đảng ủy của Ban để đề ra nhiệm vụ tháng tới theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Phân công công tác cụ thể cho đảng viên trong đó giao mỗi đảng viên thực hiện mấy việc, thời gian nào phải hoàn thành. Hằng tháng chi bộ xếp loại đảng viên. 100% đảng viên có sổ ghi chép đầy đủ theo quy định, định kỳ chi bộ kiểm tra việc ghi chép trong cuốn sổ tay của từng đảng viên.

Phần thảo luận đã phát huy dân chủ tạo nên hầu hết đảng viên tham gia phát biểu; những ý kiến phù hợp được chi bộ ghi nhận đưa vào kết luận, những ý kiến trái chiều được chi bộ giải thích làm rõ từng vấn đề; không áp đạt chủ quan một chiều.

Thứ 3 Chi bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề. Mỗi chuyên đề chi bộ đều giao cho một đảng viên chuẩn bị nội dung báo cáo, chi bộ thảo luận đi đến thống nhất và triển khai thực hiện.

Thứ 4, Chi bộ đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; đảng viên thực sự gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt; gia đình đảng viên đều đạt gia đình văn hóa, nhiều đồng chí có những đóng góp lớn được nhân dân nơi cư trú đồng tình và đánh giá cao. Tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm. Khi được giao nhiệm vụ các đảng viên đều nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ kể cả nhiệm vụ đột xuất mà lãnh đạo giao đòi hỏi thời gian rất gấp rút. Đảng viên theo dõi địa bàn đã bám sát cơ sở, truyền đạt, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ cấp trên giao; nắm chắc tình hình, phát hiện những vấn đề phát sinh cơ sở để phản ánh và tham mưu cho lãnh đạo ban, lãnh đạo phòng những vấn đề quan trọng trong công tổ chức, cán bộ, đảng viên, từ đó tạo điều kiện giúp đỡ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cơ sở đánh giá cao về vai trò chỉ đạo của Ban sát thực tế, có hiệu quả. kết quả đến nay 100% đảng viên có bằng khen của Tỉnh ủy, có 5 đồng chí được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, phòng được UBND tỉnh tặng bằng khen, chi bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Chi bộ đã làm tốt công tác quản lý đảng viên cả nơi công tác, nơi cư trú, nơi đảng viên thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở để có thông tin chính thống giúp đảng viên kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những sai sót kể cả hành vi và năng lực công tác.

Bên cạnh đó chi bộ đã áp dụng việc việc “số hóa” biên bản sinh hoạt, được lưu giữ trong phần mền máy vi tính, đồng thời cử đảng viên làm thư ký ghi chép trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt công đoàn.

Từ đó khẳng rằng chi bộ Phòng tổ chức đảng, đảng viên đã thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết trong tư tưởng; dân chủ trong sinh hoạt; trung thực trong tham mưu; tích cực trong hoạt động, cộng sự trong công việc và nghĩa tình trong cuộc sống”.

Phạm Quang Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi, PTBTT Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tại huyện Yên Thành

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi, PTBTT Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tại huyện Yên Thành


Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thành phố Vinh

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thành phố Vinh


Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 9

Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 9


Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020

Kết quả nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong chín tháng đầu năm 2020


Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh dân tộc bán trú tại huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh dân tộc bán trú tại huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương


Tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


Hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An


Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An