Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Phòng tổ chức đảng, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chi bộ phòng Tổ chức đảng, đảng viên là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay có 11 đảng viên; 100% có trình độ chuyên môn đại học; 100% có lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; trong đó 03 đ/c thạc sỹ; cơ bản đảng viên có kinh nghiệm và trưởng thành từ cơ sở.

Chi bộ phòng Tổ chức đảng, đảng viên  là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay có 11 đảng viên; 100% có trình độ chuyên môn đại học; 100% có lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; trong đó 03 đ/c thạc sỹ; cơ bản đảng viên có kinh nghiệm và trưởng thành từ cơ sở.

Thời gian qua, sinh hoạt chi bộ Phòng tổ chức đảng, đảng viên đã đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất chi ủy họp, thông báo thời gian sinh hoạt chi bộ trước 3 ngày, chi bộ lấy ngày mồng 3 làm ngày sinh hoạt chi bộ.

Thứ hai chi bộ mỗi tháng chi bộ lần lượt cử một đảng viên để chuẩn bị nội dung về thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương để truyền đạt tại buổi sinh hoạt, đây chính là điểm mới mà chi bộ đã áp dụng có hiệu quả; chính điều đó đã góp phần rèn luyện về khả năng tổng hợp, nắm bắt thông tin; khả năng diễn đạt trước tập thể; trau dồi kiến thức nâng cao khả năng tư duy cho tất cả đảng viên. Bên cạnh đó đồng chí bí thư, đồng chí báo cáo viên còn phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, những vấn đề tư tưởng mà chi bộ cần quan tâm, qua đó để trao đổi, động viên những tâm tư, tình cảm của đảng viên. Đảng viên trong chi bộ tham gia đầy đủ việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.

 

Kiện toàn bộ máy phòng Tổ chức Đảng

Việc đánh giá nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên tháng trước được thực hiện nghiêm túc, trong đánh giá đã làm rõ những ưu điểm, những khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân những việc chưa thực hiện được để chỉ đạo. Đây là chính là nội dung quan trọng để chi bộ làm căn cứ xếp loại đảng viên cuối tháng. Thực hiện việc đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, nay là Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt trong chi bộ ngày càng hiệu quả hơn, làm cho đảng viên có ý thức trách nhiệm hơn trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao. Cuối tháng chi bộ căn cứ chương trình công tác của Đảng ủy của Ban để đề ra nhiệm vụ tháng tới theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Phân công công tác cụ thể cho đảng viên trong đó giao mỗi đảng viên thực hiện mấy việc, thời gian nào phải hoàn thành. Hằng tháng chi bộ xếp loại đảng viên. 100% đảng viên có sổ ghi chép đầy đủ theo quy định, định kỳ chi bộ kiểm tra việc ghi chép trong cuốn sổ tay của từng đảng viên.

Phần thảo luận đã phát huy dân chủ tạo nên hầu hết đảng viên tham gia phát biểu; những ý kiến phù hợp được chi bộ ghi nhận đưa vào kết luận, những ý kiến trái chiều được chi bộ giải thích làm rõ từng vấn đề; không áp đạt chủ quan một chiều.

Thứ 3 Chi bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề. Mỗi chuyên đề chi bộ đều giao cho một đảng viên chuẩn bị nội dung báo cáo, chi bộ thảo luận đi đến thống nhất và triển khai thực hiện.

Thứ 4, Chi bộ đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; đảng viên thực sự gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt; gia đình đảng viên đều đạt gia đình văn hóa, nhiều đồng chí có những đóng góp lớn được nhân dân nơi cư trú đồng tình và đánh giá cao. Tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm. Khi được giao nhiệm vụ các đảng viên đều nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ kể cả nhiệm vụ đột xuất mà lãnh đạo giao đòi hỏi thời gian rất gấp rút. Đảng viên theo dõi địa bàn đã bám sát cơ sở, truyền đạt, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ cấp trên giao; nắm chắc tình hình, phát hiện những vấn đề phát sinh cơ sở để phản ánh và tham mưu cho lãnh đạo ban, lãnh đạo phòng những vấn đề quan trọng trong công tổ chức, cán bộ, đảng viên, từ đó tạo điều kiện giúp đỡ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cơ sở đánh giá cao về vai trò chỉ đạo của Ban sát thực tế, có hiệu quả. kết quả đến nay 100% đảng viên có bằng khen của Tỉnh ủy, có 5 đồng chí được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, phòng được UBND tỉnh tặng bằng khen, chi bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Chi bộ đã làm tốt công tác quản lý đảng viên cả nơi công tác, nơi cư trú, nơi đảng viên thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở để có thông tin chính thống giúp đảng viên kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những sai sót kể cả hành vi và năng lực công tác.

Bên cạnh đó chi bộ đã áp dụng việc việc “số hóa” biên bản sinh hoạt, được lưu giữ trong phần mền máy vi tính, đồng thời cử đảng viên làm thư ký ghi chép trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt công đoàn.

Từ đó khẳng rằng chi bộ Phòng tổ chức đảng, đảng viên đã thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết trong tư tưởng; dân chủ trong sinh hoạt; trung thực trong tham mưu; tích cực trong hoạt động, cộng sự trong công việc và nghĩa tình trong cuộc sống”.

Phạm Quang Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ


Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020


Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19

Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19


Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông


Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An


Công bố quyết định tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố quyết định tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022