Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đoàn kiểm tra đánh giá Nghệ An đã nghiêm túc, quyết liệt trong quán triệt, triển khai Nghị quyết 18, Nghị quyết 26 và cũng cụ thể hóa để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; quá trình thực hiện đã chuyển biến tích cực nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị.

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1150-QĐ/TW, ngày 1/4/2019 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”.

 Thời gian qua, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã kiểm tra tại 10 đơn vị gồm: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện: Diễn Châu, Con Cuông, Hưng Nguyên và các đơn vị là: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá Nghệ An đã nghiêm túc, quyết liệt trong quán triệt, triển khai Nghị quyết 18, Nghị quyết 26, đã cụ thể hóa Nghị quyết để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; quá trình thực hiện Nghị quyết ở các cấp luôn bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, có tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế và cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết 18, toàn tỉnh đã giảm được 03 chi cục; giảm 77 đơn vị sự nghiệp công lập (29 đơn vị thuộc sở, ban, ngành; 48 đơn vị thuộc UBND cấp huyện); giảm 35 đơn vị cấp phòng (trong đó, có 12 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành; 12 phòng thuộc khối cơ quan khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; 05 phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 04 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; 02 phòng thuộc HĐND, UBND cấp huyện); có 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh. (không bao gồm các ban quản lý dự án), trong đó ngành Y tế có 17 đơn vị.

21/21 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 08/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện, các đơn vị còn lại sẽ thực hiện vào năm 2020 gắn với đại hội Đảng.

Hiện nay, đã thực hiện Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vinh đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh Thanh tra thành phố Vinh và huyện Diễn Châu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với phòng Nội vụ của Thị xã Hoàng Mai, sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 01/2020.

Về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các khối, xóm, bản chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định: Đối với đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 480 đơn vị gồm: 431 xã, 32 phường và 17 thị trấn; trong đó, có 17 đơn vị cấp xã không đủ 2 tiêu chí 50% cả diện tích và dân số.

Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tất cả các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để tiến hành sáp nhập. Theo đó, tỉnh Nghệ An có 39 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc sắp xếp, trong đó có 16/17 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp (Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chưa đạt 50% cả 2 tiêu chí nhưng là thị trấn biên giới, đặc thù, nên chưa xem xét sáp nhập); 4 đơn vị khuyến khích sáp nhập và 19 đơn vị liền kề được điều chỉnh về diện tích, dân số tiến hành sắp xếp, sáp nhập. Như vậy, sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An từ 480 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 460 đơn vị, giảm 20 đơn vị.

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn. Sau sáp nhập, toàn tỉnh sẽ giảm từ 5884 xóm xuống còn 3893 xóm (giảm1991 xóm). Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 6.989 biên chế (đạt 10,3%).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đoàn kiểm tra đánh giá Nghệ An đã nghiêm túc, quyết liệt trong quán triệt, triển khai Nghị quyết 18, Nghị quyết 26 và cũng cụ thể hóa để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; quá trình thực hiện đã chuyển biến tích cực nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị. 

Bá Tài 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ ChâuSở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019


Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn


56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019

56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019


Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019


Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập

Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019