Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đô Lương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Cấp ủy, chính quyền Đô Lương xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở là một khâu quan trọng, đột phá để ổn định và phát triển.

Do đó việc quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước mà cụ thể là Chỉ thị số 30- CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Kết luận 65 - KL/TW của Ban Bí thư năm 2010 và nay là kết luận số 120 - KL/TW ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân về những nội dung được quy định trong pháp lệnh 34 -PL/UBTV-QH11 về dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP về dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước và Nghị định 60/2013/NĐ-CP nay là Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc.

Lễ phát động trồng cây năm 2020

Từ nhận thức đến hành động cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương liên quan đến lợi ích của người dân; công khai dân chủ quy hoạch quản lý sử dụng đất đai; quy hoạch các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn; công khai dân chủ các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; công khai dân chủ việc thu quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, các loại quỹ tự nguyện do nhân dân đóng góp; công khai các nguồn vốn phát trển sản xuất để nhân dân biết giám sát và thực hiện; tổ chức các diễn đàn để nhân dân đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của địa phương. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân bằng việc tạo điều kiện để nhân dân thực hiện phương châm "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ". Qua đó nhân dân tự bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến các công trình xây dựng và mức đóng góp của người dân trên phạm vi địa bàn xã, xóm. Phát huy vai trò nhân dân trong giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, đại biểu dân cử; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động nâng cao vai trò tập hợp quần chúng, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua các cuộc vận động; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền. Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát hoạt động nhà Nhà nước ở địa phương, các công trình xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, của địa phương và nhân dân đóng góp được đầu tư  trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành bố trí thời gian đi cơ sở tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân; nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các chương trình, Kế hoạch phát triển Kinh tế, xã hội để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, phát hiện điều chỉnh những bất cập phù hợp với thực tiễn và hợp với lòng dân. Quan tâm đối thoại trực tiếp với nhân dân giải quyết có lý, có tình các vụ việc mà nhân dân bức xúc, đơn thư khiếu kiện nhất là trong đền bù giải phóng mặt bằng thu hồi đất các dự án, về các vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường, về tranh chấp đất đai….Thực hiện tốt công tác Dân vận đặc biệt phát huy dân chủ trong nhân dân là động lực quan trọng cho kinh tế - xã hội của huyện Đô Lương duy trì mức tăng trưởng từ 11,5 - 12 % /năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong những năm qua Đô Lương thu hồi hàng trăm hét ta đất liên quan đến nhiều địa phương, hàng ngàn hộ gia đình bị ảnh hưởng nhưng đều đồng thuận cao trong nhân dân, nổi bật có dự án Nhà máy may xuất khẩu do công ty TNHH  Fxev thuộc địa bàn xã Lạc Sơn có quy mô 8ha, thu hút giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động; dự án may mặc xuất khẩu do Công ty TNHH Minh Anh đầu tư tại xã Quang Sơn với quy mô trên 7ha, thu hút giải quyết việc làm cho 3.500 lao động;  dự án Nhà máy Xi  Măng Sông Lam tại xã Bài Sơn, có quy mô trên 100 ha, thu hút giải quyết việc làm trên 500 lao động; dự án đường N5 nối từ Quốc lộ 7 địa phận xã Hòa Sơn đến xã Đại Sơn dài 18km, tác động ảnh hưởng đến trên 1.000 hộ gia đình; dự án khu Đô Thị vườn xanh trên 25 ha; dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống tại Thị trấn có quy mô 3,5ha, Dự án Nhà máy nước Hòa Sơn 1,1 ha, Dự án Trung Tâm thương mại Lan Chi 2,6 ha, Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ,….Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, phát huy dân chủ, công khai minh bạch từ quy hoạch đến mức đền bù giải phóng mặt bằng, tác động môi trường và lợi ích các dự án mang lại nên được nhân dân đồng thuận cao. Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới(NTM) được nhân dân tích cực hưởng ứng. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM được 2.082,3 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp 540,2 tỷ đồng; nhân dân hiến 643.204 mét vuông đất, 646.598 ngày công lao động. Xây dựng mới 689 km đường giao thông nông thôn, 351km kênh mương phục vụ sản xuất, 71 trường học cao tầng, 43 nhà văn hóa xã, 201 nhà văn hóa xóm….Mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe người dân được đảm bảo 32/33 xã, thị đạt chuẩn quốc gia về y tế; 73% trường học đạt chuẩn, đến nay có 24/32 xã đạt chuẩn NTM. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 53 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn  dưới 2%.

Hội thi cấy tại Đô Lương

Với những kết quả nổi bật đạt được, trong thời gian tới huyện Đô Lương quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu cuối năm 2020 đạt huyện NTM, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thân cho nhân dân./.       

                                                                 Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                      Phó trưởng ban TT Ban Dân vận TU 

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị thực hiện đợt cao điểm chống dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị thực hiện đợt cao điểm chống dịch Covid-19


Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất


Nghệ An yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả các cuộc họp, hội nghị để phòng, chống dịch Covid-19

Nghệ An yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả các cuộc họp, hội nghị để phòng, chống dịch Covid-19


Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An


Thái Hòa gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Thái Hòa gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị


Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020

Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020


Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới


Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân tương thân tương ái, chung tay cùng phòng chống dịch với tinh thần nhà nhà chống dịch, người người chống dịch

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân tương thân tương ái, chung tay cùng phòng chống dịch với tinh thần nhà nhà chống dịch, người người chống dịch


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Các ngành các cấp phải nỗ lực cao nhất đảm bảo tiếp nhận bà con về cách ly trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Các ngành các cấp phải nỗ lực cao nhất đảm bảo tiếp nhận bà con về cách ly trên địa bàn tỉnh


Nghệ An lên phương án tiếp nhận công dân trở về từ Lào và các vùng dịch

Nghệ An lên phương án tiếp nhận công dân trở về từ Lào và các vùng dịch


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức ĐoànDiễn Châu tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Diễn Châu tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở


Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19