Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW

Sáng 25/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Quang Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Chu Hồng Phi, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở, báo cáo viên cấp ủy, các tập thể và cá nhân được khen thưởng thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW.

Trong quá trình 15 năm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện qua 3 nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng; giữ vững nề nếp, quy chế hoạt động, chủ động bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở bảo đảm cho công tác tuyên truyền miệng luôn giữ vững định hướng chính trị của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị huyện, góp vào những thành tựu chung của huyện, của tỉnh, của đất nước.

Hoạt động đội ngũ 42 báo cáo viên cấp huyện (BCV) và 421 tuyên truyền viên cấp cơ sở (TTV) luôn được cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, đội ngũ BCV, TTV được phát triển rộng khắp; được tổ chức chặt chẽ theo hệ thống từ huyện đến các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; kết hợp bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho BCV, TTV thâm nhập thực tế, kiểm nghiệm và thu thập thông tin xác thực, sống động từ hoạt động thực tiễn, làm cho mỗi chuyên đề báo cáo có tính thuyết phục, hiệu quả định hướng tốt hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ BCV, TTV có nhiều kinh nghiệm và am hiểu công tác tuyên truyền miệng; yêu cầu việc lựa chọn nội dung chuyên đề thông tin và hình thức tổ chức hội nghị BCV, TTV phải phù hợp, đáp ứng tốt 03 tiêu chí: (1) Nội dung thiết thực, kịp thời và phù hợp với đối tượng người nghe; (2) Bảo đảm sự cân đối giữa nội dung cơ bản và nội dung mang tính thời sự; (3) Nội dung rõ tính định hướng.

Trong thực tế, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng được thể hiện rất rõ nét bằng kết quả quán triệt, học tập, triển khai chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền vận động giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở,… trong suốt 15 năm qua đã thể hiện quyết tâm chính trị lớn, ý thức trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống; góp phần bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý chí quyết tâm chính trị cao cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để nâng cao nhận thức về đối tượng, đối tác; về chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong 15 năm qua, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV, TTV của Đảng bộ huyện còn bộc lộ một số hạn chế như sau: Chất lượng báo cáo viên chưa đồng đều, một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn thiếu kinh nghiệm và chưa sắc bén. Phương thức hoạt động chưa có sự đổi mới rõ nét, tính chiến đấu còn hạn chế, phương pháp chưa linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên; việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm đối với công tác tuyên truyền miệng chưa được thường xuyên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 6 ý kiến tham luận của các đơn vị, địa phương bổ sung, làm rõ kết quả triển khai, những mô hình tốt, cách làm hay; những khó khăn, vướng mắc và những bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quang Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV, TTV. Cấp ủy các cấp cần quán triệt đầy đủ quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV, TTV; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, làm tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; xây dựng đội ngũ BCV, TTV có phẩm chất, năng lực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV, TTV theo hướng đa dạng hóa, tăng tính thuyết phục, thiết thực, phù hợp và sát cơ sở, sát đối tượng. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại giữa BCV, TTV và người nghe; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, áp đặt, thiếu tính thuyết phục. Xây dựng đội ngũ BCV, TTV có chất lượng cao, là lực lượng sắc sảo, nhạy bén và tinh nhuệ trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng. Duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác, kịp thời rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV, TTV. Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc kế hoạch hội nghị bồi dưỡng cho BCV, TTV định kỳ tháng, quý. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, huy động mọi nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương khen thưởng cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu họp phiên thường kỳ tháng 6/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu họp phiên thường kỳ tháng 6/2023


Quỳ Hợp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Quỳ Hợp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Huyện Tân Kỳ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Huyện Tân Kỳ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Huyện Đô Lương long trọng tổ chức lễ  kỷ niệm 60  năm thành lập huyện

Huyện Đô Lương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện


Quế Phong kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Quế Phong kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023


Thị xã Hoàng Mai trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập, công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thị xã Hoàng Mai trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập, công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới


Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Thành uỷ Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thành uỷ Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh

Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh


Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất

Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất


Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên

Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên


Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022


Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021