Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Điểm mới trong Quy định 3703-QĐ/TU ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Để cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương trong công tác cán bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn của việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, ngày 09/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 3703-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quy định này thay thế Quy định số 3288-QĐ/TU, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có một số điểm mới trong Quy định lần này đó là sự thay đổi theo hướng phân cấp mạnh về công tác quản lý cán bộ và việc thực hiện các quy trình về công tác cán bộ đối với các chức danh ở cấp huyện, gồm: (1) Ủy viên ban thường vụ huyện, thành, thị ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy; (2) Phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, khi cần bổ sung nhân sự bị khuyết thì ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo 5 bước (không phải xin chủ trương); sau khi lựa chọn được nhân sự, lập tờ trình gửi kèm theo hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thẩm định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan thẩm định nhân sự và trả lời bằng văn bản để ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành bầu cử, sau đó báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn y đối với ủy viên ban thường vụ cấp ủy; với Thường trực HĐND tỉnh để chuẩn y đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND; với Chủ tịch UBND tỉnh để phê chuẩn đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND.

Trường hợp các cơ quan liên quan có ý kiến khác nhau, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định trước khi có văn bản để ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện theo quy định.

Việc phân cấp quản lý cho ban thường vụ cấp ủy các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sẽ bảo đảm thống nhất các khâu trong công tác cán bộ từ nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo đến bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử,…(tránh tình trạng bất cập như hiện nay: Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm, nhưng đánh giá, nhận xét, quy hoạch,…do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện); đồng thời gắn trách nhiệm cao hơn cho cấp ủy cấp huyện khi xem xét, lựa chọn nhân sự.

Việc phân cấp quản lý cho ban thường vụ cấp ủy cấp huyện nhưng vẫn có ý kiến thẩm định của các ban đảng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan đối với nhân sự cụ thể trước khi thực hiện việc bầu và trình chuẩn y theo quy định. Trường hợp có ý kiến khác nhau mới phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Khi cần thiết điều động, bổ nhiệm các chức danh ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, phó chủ tịch UBND cấp huyện để tăng cường cho cơ sở và đào tạo cán bộ cho tỉnh thì thẩm quyền vẫn do Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định (được quy định tại Chương XI về điều động, biệt phái cán bộ).

 

                                                                    Đặng Ngọc Hùng 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”