Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 134-CV/BTGTU, ngày 04/01/2021, theo đó từ nay đến Đại hội yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 223-KH ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU, ngày 12/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tại địa phương, đơn vị mình từ ngày 20/01/2021 đến ngày 05/02/2021. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cần chú trọng thông tin về thành tựu đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên hệ thống phát thanh cơ sở ở xã, phường, thị trấn. Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên trang website, mạng xã hội của đơn vị quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về Đại hội trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha, VCNET…). Tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức Đại hội để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương và công tác nhân sự Đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ưu tiên dung lượng, thời lượng các tin, bài, phỏng vấn, phóng sự chuyên sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời đưa tin các hoạt động trước, trong và sau Đại hội.

 

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1


Diễn Châu tổng kết xây dựng Đảng và đón nhận Huân chươmg Lao động hạng Ba

Diễn Châu tổng kết xây dựng Đảng và đón nhận Huân chươmg Lao động hạng Ba


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết tại huyện Con Cuông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết tại huyện Con Cuông


Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021

Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021


Nghệ An: Hơn 89 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Tân Sửu 2021”

Nghệ An: Hơn 89 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Tân Sửu 2021”


Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2020

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2020


Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021

Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021


Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021


Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiếp tục chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII