Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Dấu ấn một nhiệm kỳ “Hội Cựu chiến binh Nghệ An phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới”

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) Nghệ An có 27 tổ chức Hội các huyện, thị, thành và Hội các cơ quan, đơn vị trực thuộc với 537 Hội cơ sở, 5.881 Chi hội; hội viên hiện có 174.572 người. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội CCB trong tỉnh đã giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện”, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ cấp ủy giao, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là đội ngũ CCB đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiểu rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội Cựu chiến binh cũng như mỗi hội viên, trong 5 năm qua, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân.

Hội CCB xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn nấu cơm hỗ trợ người dân tại khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của sự đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt trong Mặt trận Tổ quốc, các cấp hội đã tích cực tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết trong nội bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động phối hợp tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc do các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan gây ra trên các địa bàn. Đồng thời cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2022, toàn tỉnh Hội có 403 mô hình CLB cấp xã; 4.412 mô hình tổ cấp thôn, bản, khối phố: đã cung cấp cho các cơ quan chức năng 6.136 tin về tội phạm và tệ nạn xã hội; phát hiện và tham gia xử lý 4.308 vụ việc về an ninh trật tự ở cơ sở; gặp gỡ, giáo dục 4.246 lượt đối tượng; kiểm điểm trước dân 625 đối tượng; giúp đỡ 240 đối tượng sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, tham gia hòa giải có hiệu quả ở cơ sở với 1.673 vụ việc.

Các cấp Hội đã có trên 10 ngàn ý kiến của hội viên đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Có 4.034 đảng viên là hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy chi bộ; 1.588 đồng chí được bầu vào đảng ủy cấp xã, chiếm 34,5%; 227 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện, thành, thị; 151 đồng tham gia cấp ủy các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện; 197/460 đồng chí (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB) trúng cử BCH đảng bộ xã, phường, thị trấn (40,50%). Có 2.457 hội viên CCB trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp tỉnh 5; cấp huyện 55; cấp xã 2.397 (trong đó 9/21 Chủ tịch (PCT) Hội CCB cấp huyện tham gia HĐND cùng cấp = 42,85%; 324/460 Chủ tịch (PCT) Hội CCB cấp xã tham gia HĐND cấp xã = 70,43%). Đồng thời các cấp Hội đã  chủ trì xây dựng có hiệu quả 380 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Thực hiện Đề án 01- ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020”, toàn Hội có 613 CCB, 181 cựu quân nhân được kết nạp vào Đảng (trong đó, có 19 đồng chí là người theo đạo, 390  là người dân tộc thiểu số).

 Các CCB luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, tích cực đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ đã mở 5.483 lớp tập huấn kinh tế cho 281.393 lượt cán bộ, hội viên tham gia nhằm chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; ký kết liên tịch với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn sản xuất và xây dựng quỹ vốn luân phiên cho hội viên vay. Tổng nguồn vốn vay hiện nay là 2.236.463,4 triệu đồng (tăng 781.293,4 triệu), trong đó nguồn quỹ vốn nội bộ Hội giúp nhau vay phát triển kinh tế 125.549,7 triệu đồng (tăng 14.237,7 triệu). Trên cơ sở đó, Hội khuyến khích hội viên xây dựng các trang trại, gia trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, thành lập các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đa ngành nghề. Đến nay, toàn tỉnh Hội có 590 doanh nghiệp, 81 HTX, 1.324 trang trại, 5.384 gia trại do CCB làm chủ; nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao thu hút 52.730 lao động trên địa bàn, giúp gia đình hội viên Cựu chiến binh tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Sau nhiều năm phấn đấu đến nay, CCB Nghệ An cơ bản hết nghèo. Toàn Hội đã xóa được 2.831 nhà tạm bợ, dột nát (tăng 1.873 nhà). Số hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới hiện còn 1,34% (giảm 2,51% so với đầu nhiệm kỳ); hộ cận nghèo 3,34% (giảm 2,88%); hộ khá và giàu 72,21% (tăng 3,62%). Có 302 đơn vị cấp xã cơ bản hết hộ hội viên CCB nghèo, chiếm 65,65% (tăng 217 xã) và 13 đơn vị cấp huyện (Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Thái Hòa, Cửa Lò, Hoàng Mai, TP.Vinh).

       Cán bộ, hội viên cũng đã tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa - xã hội, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều CCB đã tự nguyện hiến đất làm các công trình dân sinh, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới; đã có 27.802 gia đình viên hội viên hiến 948.746m2 đất; 136.505 hội viên đóng góp 794.500 ngày công và hiến các tài sản khác trị giá 33.840,5 triệu đồng; đóng góp trên 14,5 tỉ tiền mặt; đảm nhiệm 1.796 công trình trị giá 59.754,7 triệu đồng. Tiêu biểu là các đơn vị: Nam Đàn, TP.Vinh, Thái Hòa, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Thanh Chương, Đô Lương, về cá nhân tiêu biểu có gia đình thương binh CCB Đinh Bạt Minh (xóm Vân Nam/Nghĩa Hợp/Tân Kỳ) hiến 400m2 đất, 190 triệu đồng tiền mặt; đồng thời vận động hội viên CCB trong chi Hội và nhân dân hiến 1.000m2 đất để làm đường liên thôn...

Cùng với việc phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Hội CCB đã tỉnh đã vận động xã hội hóa quyên góp, ủng hộ, giúp những gia đình thương binh, liệt sĩ thực sự có nhu cầu về nhà ở, bằng nguồn lực của cả cộng đồng, toàn Hội đã xóa được 2.831 nhà tạm bợ, dột nát (tăng 1.873 nhà so với nhiệm kỳ trước), với tổng kinh phí gần 9 tỉ đồng. Những năm gần đây (2019-2022) trong phong trào thi đua “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp Hội đã tổ chức trên 5 ngàn lượt cán bộ, hội viên tham gia trực tại các điểm chốt kiểm soát dịch và trên 10 ngàn lượt đồng chí tham gia tổ Covid cộng đồng… phục vụ gần 6 ngàn  suất ăn tại các điểm chốt và nơi cách ly. Đóng góp Quỹ vắc xin phòng dịch với số tiền trên 7.778 triệu đồng và các loại hiện vật trị giá 2.505 triệu đồng.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Hội Cựu chiến binh đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ vừa phù hợp với tâm lý, sở thích của thế hệ trẻ, vừa gắn với các phong trào, chương trình của Đoàn, như: “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”... Các cấp hội trực tiếp tham mưu cho cấp ủy trong phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở theo phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, ở đó có tổ chức đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt”. Hội CCB huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên đã phối hợp với Huyện đoàn thực hiện mô hình chi Hội trưởng CCB làm “Bí thư chi đoàn danh dự” với 166 đồng chí tham gia, thể hiện tình cảm gắn bó giữa CCB và thế hệ trẻ; góp phần nâng hiệu quả chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn ở cơ sở. Thông qua các hoạt động, các cấp Hội đã phát hiện, phối hợp giới thiệu tổ chức Đảng bồi dưỡng kết nạp 4.132 đoàn viên ưu tú vào Đảng; củng cố được nhiều tổ chức cơ sở Đoàn từ yếu kém lên khá và vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội đối với Đoàn Thanh niên.

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị thế của Hội CCB tỉnh nhà, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng. Hàng năm Hội CCB tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua; năm 2018 được nhận cờ thi đua của Chính phủ.  Trong thời gian tới, Hội CCB Nghệ An sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; phát huy tinh thần Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hội, ra sức xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, lập nhiều thành tích mới, luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

                                                                             Hiền Lương 

                                                                          Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An


Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023


Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (CHDCND Lào) thăm và làm việc tại Nghệ An

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (CHDCND Lào) thăm và làm việc tại Nghệ An


Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024


Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành

Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành


Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028


Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tổ chức công đoàn hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động

Tổ chức công đoàn hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động


Lễ trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 – 2023

Lễ trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 – 2023


Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023


Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà người có công tại Nghệ An

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà người có công tại Nghệ An


Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 11 nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 11 nhiệm kỳ 2019-2024


Nghệ An: Hơn 300 sinh viên tình nguyện tham gia Lễ xuất quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" 2023

Nghệ An: Hơn 300 sinh viên tình nguyện tham gia Lễ xuất quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" 2023


Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027