Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 -2025

Sáng 26/5, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; cùng dự có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có 5 chi bộ (đầu nhiệm kỳ có 7 chi bộ, đến tháng 8/2019 thực hiện Đề án Văn phòng cấp ủy phục vụ chung, sáp nhập còn 5 chi bộ gắn với 5 phòng chuyên môn), với 55 đảng viên (trong đó có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, góp phần tích cực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể, công tác tư tưởng luôn được quan tâm, trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên được nâng lên; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình hành động giúp đỡ xã nghèo, đặc biệt khó khăn;..

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đặt mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đưa mọi hoạt động ngày càng chính quy, nền nếp gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu sâu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới quy trình và nội dung thẩm định trình cấp ủy.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị bên cạnh nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ cho sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động văn phòng, phát huy tối đa các tiện ích công nghệ thông tin trong Đảng; trong thời gian tới cần tập trung tham mưu, phục vụ tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp tục chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và cơ quan Văn phòng và các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; xây dựng các chi bộ 5 tốt kiểu mẫu, đảng viên 5 tốt. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết;...

Đại hội đã thông qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; các đại biểu đã trình bày các tham luận nhằm nâng cao chất công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể và các hoạt động chuyên môn.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới với 7 đồng chí, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư, đồng chí Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh gồm 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, 1 tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hoà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hoà lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025


Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII


Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An


Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông: 'các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm đã phát huy được sức mạnh với sự tập hợp rộng rãi của các lực lượng thanh niên'

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông: 'các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm đã phát huy được sức mạnh với sự tập hợp rộng rãi của các lực lượng thanh niên'


Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ 15

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ 15


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 7

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 7


Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ngành Ngân hàng trao tặng Nghệ An 23,7 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội

Ngành Ngân hàng trao tặng Nghệ An 23,7 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Nghệ An

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Nghệ An


Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và KDT lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và KDT lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm