Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 30/7, tại thành phố Vinh, Đảng bộ Quân khu 4 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Tham dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng cùng 249 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân khu 4 cùng với Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã đề ra. Trong đó nổi bật: lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thế trận và tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thỉ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã được củng cố. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Đảng bộ Quân khu có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện cho lãnh đạo và nhân dân 6 tỉnh Bắc Trung bộ phát biểu chào mừng Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệt liệt chúc mừng những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, LLVT Quân khu 4; trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ to lớn của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 trong suốt chặng đường cách mạng đã qua; Đồng thời, bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo và giành nhiều thắng lợi hơn nữa của Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong nhiệm kỳ tới.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm cùng Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành mọi nhiệm vụ mà các nghị quyết của Đảng, Quân đội đã đề ra, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 4 xác định: Tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu; tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, dân quân tự vệ rộng khắp. Từ đó làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Thượng tướng Trần Đơn - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Trần Đơn - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, chiến lược, pháp luật về quân sự, quốc phòng để cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Quân khu; thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng các lực lượng sẵn sàng chiến đấu; tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển Việt Nam.

Đảng bộ Quân khu 4 cần tiếp tục lãnh đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Các đại biểu dự Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn cũng yêu cầu Đảng bộ Quân khu 4 lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới; tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, Đại hội tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đảng bộ Quân khu 4, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành mới, gồm 19 đồng chí./.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An  

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhTiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới


Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!

Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!


Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020


BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội


Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng


Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI