Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 18/8, Đảng bộ huyện Quế Phong đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 236 đại biểu chính thức đại diện cho 5.254 đảng viên thuộc 41 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã khẳng định: Trong 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, toàn hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc huyện Quế Phong đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, vượt khó vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,42%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,98 triệu đồng năm 2015 lên 28,85 triệu đồng năm 2020. Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt và vượt dự toán cấp trên giao; tổng thu 5 năm đạt 150,357 tỷ đồng/121,480 tỷ đồng, vượt 23,77% dự toán, nếu loại trừ tiền sử dụng đất đạt 127,123/108,980 tỷ đồng, bằng 116,65%.

Quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới được tăng cường, giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại truyền thống với hai huyện giáp biên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được phát huy.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm chăm lo và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Quế Phong đặt ra mục tiêu: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển bền vững; đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại; quyết tâm đưa Quế Phong trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong đã giành được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong giai đoạn tới các địa bàn miền núi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Nhà nước bằng các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội... Cùng với những lợi thế vốn có, huyện cần tập trung để khai thác tốt các tiềm năng của huyện về đất đai, vốn rừng, du lịch; chuyển đổi cơ cấu lại nội ngành nông nghiệp giữa chăn nuôi và trồng trọt, việc đổi mới, chuyển hướng sản phẩm, hàng hóa...

Huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế  - xã hội, quy hoạch phát triển vùng, ngành, lĩnh vực lâm, thủy sản, quy hoạch nông thôn mới...; tiếp tục cơ cấu lại ngành nông, lâm, thủy sản theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích; phát triển sản phẩm, hàng hóa dựa trên sự thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, trong đó cần lưu ý gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Huyện cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách về chất lượng dạy học giữa các xã vùng sâu với khu vực trung tâm; chú ý việc gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bảo đảm hiệu quả, bền vững. Cùng với đó, thực hiện tốt việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các địa phương của nước bạn Lào bảo đảm an ninh biên giới, và giải quyết hiệu quả, kịp thời các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền của địa phương, gắn với tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là năng lực lãnh đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chương trình, dự án về an sinh xã hội...

Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, khơi dậy tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức trở ngại, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 36 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII


Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng


Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025


Danh sách Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Danh sách Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngKhai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị


Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh


Ban Nội chính Tỉnh ủy góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp

Ban Nội chính Tỉnh ủy góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp


Ấn tượng từ những “Điều em muốn nói”

Ấn tượng từ những “Điều em muốn nói”