Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 30/11/2018, tại Bắc Giang, cụm thi đua số 2 (ngành tổ chức xây dựng đảng của 14 tỉnh thành khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ) đã tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng của cụm năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang và lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trong cụm. Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên tham mưu của Ban tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết ngành tổ chức xây dựng đảng của cụm thi đua số 2, năm 2018

Báo cáo tổng kết cụm thi đua số 2 đã nêu rõ, trong năm 2018, ngành tổ chức xây dựng đảng trong cụm đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trong cụm đã hoàn thành khối lượng lớn công việc theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và nội dung giao ước thi đua đã ký kết; tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát; nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Các nhiệm vụ thường xuyên được duy trì, các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện có hiệu quả. Một số nét nổi bật của các đơn vị trong cụm đã triển khai trong năm 2018 như: tham mưu xây dựng Đề án về săp xếp tổ chức, bộ máy; tham mưu Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh của cán bộ lãnh đạo quản lý; tham mưu mở các lớp bồi dưỡng dự nguồn quy hoạch chức danh ban chấp hành tỉnh, thành ủy; quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý…Tính đến cuối năm 2018, biên chế khối Đảng- Đoàn thể các tỉnh giảm theo đúng lộ trình đề ra (Hưng Yên: 10%, Hà Nam: 9.13%, Hải Phòng: 8%...)

Đại diện lành đạo các đơn vị tham gia Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nêu khái quát những công việc của ngành tổ chức xây dựng đảng Nghệ An đã triển khai thực hiện trong năm 2018, trong đó nổi bật là triển khai chỉ đạo các đơn vị tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, thẩm định Đề án của các đơn vị (tính đến 20/11/2018 Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã triển khai thẩm định cho 71/75 cơ quan, đơn vị); tiến hành sắp xếp bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo đề án đã được phê duyệt (hoàn thành sáp nhập Văn phòng Ban và Phòng chính sách cán bộ, theo lộ trình đến tháng 2/2019 sẽ tiếp tục giảm 01 phòng, bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ còn 04 phòng); tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ…

Tại Hội nghị, tham luận của các đại biểu tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc của ngành, chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy  (các nội dung về sáp nhập xóm, xã; văn phòng cấp ủy dùng chung, về hoạt động của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, vấn đề chuyển giao tổ chức đảng thuộc các cơ quan Trung ương…)

Trong chương trình làm việc của Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã tổ chức chấm điểm thi đua năm 2018, thông qua nội dung hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2019; đơn vị Hải Dương được phân công làm Cụm trưởng, đơn vị Nghệ An và Bắc Ninh làm Cụm phó của Cụm năm 2019.

Tin cùng chuyên mục

Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ  có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành để phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020

Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2020


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 01/2020


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020


Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng

Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng


Hội nghị triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư

Hội nghị triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2019


Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019


Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030"

Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức Nghệ An đến năm 2030"


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 11

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 11


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Nguyên

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Nguyên