Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Cục Thi hành án dân sự thực hiện có hiệu quả công tác dân vận

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An (Cục) là cơ quan hành chính Nhà nước, trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, cơ cấu gồm có 05 Phòng chuyên môn thuộc Cục và 21 Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc; có chức năng nhiệm vụ chính là quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được kịp thời, cùng với việc áp dụng có hiệu quả việc nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, cải cách cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường siết chặt kỷ cương, lề lối làm việc... Trong đó, công tác dân vận trong THADS luôn được chú trọng thực hiện một cách nhuần nhuyễn, hợp lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày truyền thống Ngành

Đảng uỷ Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 230 -KH/ĐU ngày 15/10/2019  về xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong công tác thi hành án dân sự, trên cơ sở đó Cục THADS tỉnh ban hành Quyết định thành lập “tổ dân vận khéo” thi hành án dân sự (Quyết định số 382/QĐ-CTHADS ngày 05/11/2019). Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác dân vận, Đảng ủy Cục THADS đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến cơ quan, các chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hàng năm về công tác dân vận như Kế hoạch số 238-KH/TU của Tỉnh ủy; Chương trình phối hợp số 148-CTr/BCSĐ UBND-BDV về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021…; đồng thời phân công 01 đồng chí trong BCH Đảng bộ Cục THADS tỉnh phụ trách công tác dân vận, kết hợp làm Tổ trưởng tổ dân vận khéo để thực hiện tốt dân vận trong tổ chức thi hành án dân sự và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Trong năm 2020, Ngành THADS tỉnh Nghệ An phải thi hành là 19.441 việc, trong đó có 17.009 việc có điều kiện giải quyết. Với việc chú trọng thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” nên đã vận động, thuyết phục các đương sự tự nguyện thi hành xong 14.186 việc (đạt tỷ lệ 83,4%); trong đó, chỉ phải ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với 154 trường hợp, chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 0,9% trong tổng số việc có điều kiện thi hành (trong quá trình đó có 30 vụ đương sự đã tự nguyện thi hành trước khi tổ chức cưỡng chế, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 124 trường hợp). Đối với số vụ việc còn lại, các cơ quan THADS tỉnh đang tiếp tục thuyết phục, giáo dục, vận động đương sự tự nguyện thi hành dứt điểm trong thời gian tới. Kết quả trên đã góp phần quan trọng tránh gây ra điểm nóng, bức xúc trong Nhân dân, giảm thiểu chi phí cưỡng chế và góp phần quan trọng vào việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ngành THADS tỉnh luôn lấy vận động, giải thích, thuyết phục trong quá trình tổ chức thi hành án nhất là đối với một số vụ việc, khó khăn, phức tạp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo mối đoàn kết và tôn trọng lựa chọn giữa các đương sự, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, áp lực cho quá trình tổ chức thi hành án. Đồng thời tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, giải thích, giải quyết kịp thời, thấu đáo các ý kiến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi hành án dân sự nhất là đối với các vụ việc khiếu nai, tố cáo, phức tạp, kéo dài.

Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan THADS có sự chuyển biến rõ nét, hàng năm 100% các thủ tục hành chính tiếp nhận đã được giải quyết kịp thời, đảm bảo theo quy định, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại (gồm các TTHC yêu cầu thi hành án, xác nhận kết quả thi hành án; xác minh thi hành án). Đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục; thực hiện tổ chức các cuộc họp giao ban, phòng chuyên môn, đoàn thể cơ quan vào một ngày trong tháng (03 hàng tháng), sử dụng máy tính xách tay thay thế văn bản giấy trong các cuộc họp, giao ban định kỳ. Cục THADS tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ kiêm tra công vụ để thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ trong toàn ngành. 

Đối với việc thực hiện công tác dân vận gắn với Quy chế dân chủ cơ sở, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm; tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định; lắng nghe, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức; ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công cơ quan bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính; chủ trì phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm bảo đảm theo quy định...

Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan được tham gia ý kiến, tham gia giám sát mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan được củng cố, Ban Thanh tra nhân dân phát huy tính dân chủ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tích cực phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Công tác đánh giá cán bộ để đề bạt, bổ nhiệm được thực hiện đúng quy định, quy trình, công khai, dân chủ. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động. Cục THADS nhận và tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ xã nghèo Lạng Sơn, huyện Anh Sơn theo phân công của UBND tỉnh Nghệ An có hiệu quả.

Hàng năm, Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đều giải quyết đạt kết quả từ 98% -100% đơn thuộc thẩm quyền, trong đó hình thức giải quyết chủ yếu là công tác đối thoại, vận động, giải thích để công dân hiểu và rút đơn, không gửi đơn vượt thẩm quyền. Đối với những vụ việc đã được các cơ quan giải quyết theo đúng quy định, nhưng người dân không đồng ý, lãnh đạo Cục THADS, các Chi cục trưởng THADS trực tiếp đối thoại với người dân, phối hợp với các ngành liên quan để thống nhất, đưa ra các biện pháp giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích của công dân.

          Cơ quan THADS tỉnh đã gắn công tác “Dân vận khéo” vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc tăng cường vận động, giáo dục, thuyết phục, thỏa thuận... trong quá trình tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó, không chỉ giải thích pháp luật về thi hành án, trong các chuyến đi cơ sở, tiếp xúc với người dân, cán bộ, Chấp hành viên cơ quan THADS luôn nỗ lực tuyên truyền các đường lối, chính sách liên quan của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ công dân cho Nhân dân hiểu để chấp hành tốt hơn.

Trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 230 -KH/ĐU ngày 15/10/2019 Đảng uỷ Cục THADS tỉnh về xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong công tác thi hành án dân sự. Chú trọng vận động cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành THADS tỉnh gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường vai trò của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, cấp ủy, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc trong việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác dân vận, gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” làm tiền đề thúc đẩy thực hiện các phong trào thi đua yêu nước khác tại các cơ quan./.

                                                   Nguyễn Mạnh Khôi 

                                            Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà Tết các cơ sở tôn giáo nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà Tết các cơ sở tôn giáo nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật


Một số kinh nghiệm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở huyện Thanh Chương

Một số kinh nghiệm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở huyện Thanh Chương


Nguyễn Phong Sắc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Nguyễn Phong Sắc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh


UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1/2022

UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1/2022


Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ, người lao động tại huyện Anh Sơn

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ, người lao động tại huyện Anh Sơn


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết tại huyện Đô Lương và  thị xã Thái Hòa

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết tại huyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tại huyện Con Cuông

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tại huyện Con Cuông


Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết các đơn vị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết các đơn vị


Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên


Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Kỳ Sơn

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Kỳ Sơn


Ban Dân vận Tỉnh uỷ chúc tết các đơn vị, tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương

Ban Dân vận Tỉnh uỷ chúc tết các đơn vị, tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương


Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh


Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng và văn phòng cấp uỷ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng và văn phòng cấp uỷ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng quà Tết tại xã Hương Sơn, Tân Kỳ

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng quà Tết tại xã Hương Sơn, Tân Kỳ