Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Trong quý III năm 2022, các cơ quan trong khối Nội chính Cửa Lò đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ được Thường trực Thị ủy giao.

Ban Thường vụ Thị ủy Cử Lò tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2022. Các cơ quan trong khối nội chính tích cực, chủ động thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; phối hợp với các cơ quan đơn vị đảm bảo an toàn cho các hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra trên địa; phối hợp tốt với chính quyền địa phương triển khai kế hoạch giải tỏa các ki ốt kinh doanh khu vực bãi biển phía đông đường Binh Minh; tổ chức làm việc, vận động, thuyết phục các hộ dân có ki ốt kinh doanh sớm hoàn trả mặt bằng để thực hiện kế hoạch trên (Đến nay đã có 21/209 ki ốt kinh doanh thực hiện việc tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng).

Công an thị xã đã tham mưu giải quyết tốt các vấn đề liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn. Kết quả: phát hiện bắt 04 vụ, 11 đối tượng phạm tội về ma túy; điều tra làm rõ 03 vụ về xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường... Tổ chức 252 ca tuần tra kiểm sát với 817 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, lập biên bản 326 trường hợp vi phạm; kiểm tra an toàn phòng chấy đối với 26 cơ sở thuộc diện quản lý, kiện toàn 10 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; hướng dẫn 10 cơ sở thực tập về an toàn phóng cháy chữa cháy.

Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan trên địa bàn thị xã quan tâm, giải quyết có hiệu quả. UBND thị xã tiếp và giả thích 16 lượt công dân, tiếp nhận và tham mưu xử lý 21 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thanh tra thị xã triển khai 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đã ban hành kết luận 02 cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về công tác quản lý tài chính, ngân sách tại Trung tâm cứu hộ & phòng chống thiên tai và UBND phường Nghi Thủy, kiến nghị thu hồi về ngân sách 14.478.000 đồng. Ngành Tư pháp thị xã tham mưu biên tập một số chế tài xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thị xã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp, chứng thực cho nhân dân đảm bảo đúng quy định.

Thị ủy Cửa Lò tổ chức Hội nghị giao ban Khối Nội chính quý III.

Trong thời gian tới, các cơ quan trong khối Nội chính của Thị xã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. (2) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện kế hoạch giải tỏa các ki ốt kinh doanh phía đông đường Bình Minh, trong đó, chú trọng công tác công tác vệ sinh môi trường khu vực bãi biển sau khi thực hiện giải tỏa; đồng thời thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. (3) Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là tội phạm ma túy, pháo nổ, gian lận thương mại... (4) Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung xử lý đúng quy định pháp luật các vụ việc, đơn thư khiếu kiện trong nhân dân; tăng cường công tác hòa giải cơ sở, đối thoại với nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến kế hoạch giải tỏa các ki ốt phía đông đường Bình Minh. (5) Tăng cường công tác bám, nắm tình hình trên biển; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu Cảng, tuần tra, kiểm soát các cửa sông, cửa lạch và trên vùng biển nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an toàn giao thông thủy nội địa.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3